Статии

Бизнес консултирането

05.05.2010 г.

Консултирането се прилага в много сфери на нашия живот В своята същност то представлява оказване на експертна помощ от доказан специалист или екип от специалисти на организация или частно лице, които не разполагат с необходимите знания, умения и опит за разрешаване на конкретен проблем. Петте най-важни характеристики на добрия бизнес-консултант са:

 1. Задълбочени експертни знания в неговата област
 2. Богат практически опит
 3. Аналитично мислене
 4. Умения да се ориентира бързо в спецификата на бизнеса на всеки клиент
 5. Способност му да генерира подходящи идеи за решаване на проблемите
В бизнеса има два вида консултиране:

Наложително – прави се, защото ситуацията го налага. Такива са например счетоводния одит, юридическото консултиране при възникнал съдебен спор, регулярния одит по ISO и други.

По решение на мениджмънта – това консултиране обикновено е свързано с възникнали проблеми, които мениджмънтът не може да реши самостоятелно. Някои от най-често срещани области на предмет на този вид консултиране са: стратегия на фирмата, маркетинг, развитие на продажбите, вътрешнофирмена организация и други.

Няма да се спирам на първия вид консултиране, защото то не подлежи на въпрос дали да се прави. По-интересен е вторият случай. Ръководството на фирмата може да опита да се справи самостоятелно с проблема и така да спести средства. У нас това решение все още е често срещано. Другият подход е осигуряването на професионално решение. В развитите страни се предпочита ползването на консултантски услуги, защото практическият опит е доказал, че това е по-ефективния, по-бързия и по-евтиния път, независимо че изисква първоначално инвестиране на определени средства. Всичко е въпрос на начин на мислене.

Най-често срещаните аргументи на мениджърите в България срещу консултантската помощ са:
 • Нежелание да се правят разходи
 • Недоверие към консултантите
 • Опасения от изтичане на вътрешнофирмена информация

В същото време, ако ръководството не успее да се справи с проблема самостоятелно, рискува:
 • Влошаване на обстановката вътре във фирмата
 • Загуба на ценно време
 • Загуби на финансови средства и усилия
 • Възможна демотивация и напускане на най-добрите служители
 • Загуба на пазарни позиции

Имайки в предвид възможните последствия при неефективно разрешаване на проблемите със собствени сили, не е трудно да разберем защо мениджърите в развитите страни предпочитат да ползват консултанти. По този начин те осигуряват бързо най-правилното решение, без да излагат фирмата на риск. Това не е всичко - резултатите от работата на един добър консултант носят сериозни дивиденти в бъдеще. Или казано по друг начин – средствата вложени за професионални консултантски услуги се възвръщат многократно в резултат на подобренията, който се въвеждат в бизнеса.

Начинът на мислене в ситуация, за която ръководството оценява, че не разполага с необходимите знания и умения да разреши само, не трябва да е:

Дали да ползваме консултант или да се опитаме да се справим сами?

Правилното мислене в този случай е:
Кои са най-добрите консултанти в тази област, към които бихме могли да се обърнем?