Видео

Бизнес в условията на неизвестност


Поредица от видео материали за управление на бизнеса в настоящите условия на непредсказуемо развитие на събитиятаПланиране развитието на бизнеса - част 1
 
 Планиране развитието на бизнеса - част 2Планиране развитието на бизнеса - част 3Комуниакция с клиентите - част 1Комуниакция с клиентите - част 2