Видео


Възражението за цената в продажбите – как да работим с него
Коя е една от често срещаните бариери пред мотивацията на екипите

Кое е едно от ключовите продажбени умения


Поредица от видео материали за управление на бизнеса в условия на непредсказуемо развитие на събитиятаПланиране развитието на бизнеса - част 1
 
 Планиране развитието на бизнеса - част 2Планиране развитието на бизнеса - част 3Комуниакция с клиентите - част 1Комуниакция с клиентите - част 2