Какво е екипен коучинг?

Екипен коучинг


group coaching vision t
 

 

Екипният коучинг е фокусиран върху нещата касаещи екипа, като цяло.  Той му помага да се обедини за реализирането на своите цели и да постигне единомислие. Води се от коуч, който е преминал специализирано обучение за провеждане на екипен коучинг.
 
При екипния коучинг не се дават готови съвети и предложения на екипа, как да подхожда за справяне с предизвикателствата си и за постигане на целите. Водещият работи с екипа чрез различни коучинг методи на ниво малки групи и голяма група, като стимулира креативното мислене на хората, така че те заедно да намират най-добрите решения и да се обединяват за реализирането им.  
 
Този коучинг издига мисленето на хората на ниво „Какво е важно за екипа“, което спомага за значително повишаване резултатите на екипите.