Какво е екипен коучинг?

Как протича екипния коучинг?


Екипния коучинг се провежда под формата на групови сесии с продължителност от два до четири часа. Във всяка от тях хората от екипа работят за формулиране и планиране на подходи и действия за справяне  с  конкретни проблеми,  постигане на целеви резултати и други. Във времето между сесиите екипът изпълнява практическите действия, които е планирал по време на сесиите.
 
Екипните коучинг сесии се провеждат в подходящи зали. Максималният брой участници в една група за екипен коучинг е петнадесет души. При екипи с по-голям брой членове се формират две или повече групи.