Какво е индивидуален коучинг за мениджъри?

Как протича индивидуалния коучинг?


индивидуален коучинг вижън тКоучингът е процес, който дава резултати във времето. Той протича под формата на работни сесии с продължителност един астрономически час. По време на всяка сесия се работи по тематика избрана от мениджъра. В края на сесиите мениджърите планират конкретни действия за практическо реализиране на решенията, до които са стигнали. Във времето между сесиите те изпълняват планираните действия.
 
Изключително важна характеристика на коучинга е, че той помага на мениджърите не само да намират необходимите им решения, но и да ги реализират на практика. Последното може би е най-ценният резултат, защото само осъществените решения имат стойност.
 
Сесиите могат да се провеждат онлайн или в офиса на клиента. Графика за работа в коучинга се определя гъвкаво, в зависимост от заетостта на мениджърите. Най-добрата практика е       да се провеждат от две до четири сесии месечно.