Още за коучинга

Как работи коучинга


Основен момент в коучинга е, че той е процес. За постигане на желаните от клиента резултати е необходимо да се работи в продължение на определен период от време.

Коучингът работи с натрупване. Всяка коучинг сесия и действията след нея играят ролята на стъпки, които целенасочено придвижват клиента към постигането на желаните цели. Можем да си представим, че коучинг сесиите са стъпала на стълба, която ни води към нашата цел.  Ако искаме да изкачим стълбата трябва да преминем през тях. Изкачването на всяко отделно стъпало ни приближава все повече към върха на стълбата, където се намира желания от нас резултат.

Продължителността на коучинг процеса е индивидуална за всеки отделен клиент. Основно правило е, че клиентът определя до кога му е необходимо да работи с коуча. Най-честата практика е в началото да се заложи тримесечен период на работа, като в зависимост от развитието на нещата може да се приключи по-рано или да се продължи още известно време след изтичането на третия месец.