Какво е индивидуален коучинг за мениджъри?

Как започва индивидуалния коучинг?


Коучингът започва с встъпителна сесия, която. По време на нея коучът и мениджърът обсъждат и формулират:
  • Настоящото ниво на ръководните умения на мениджъра
  • Специфичните задачи в работата на мениджъра
  • Областите, в които мениджърът има необходимост от развитие
  • Целите, които мениджърът желае да постигне чрез коучинга
  • Графика за съвместна работа
 
След встъпителната сесия се преминава към ритмичен коучинг процес чрез регулярни сесии, по време на които се работи за постигане на заложените цели.