Какво е индивидуален коучинг за мениджъри?

Каква е продължителността на индивидуалния коучинг?


Продължителността на коучинга зависи от различни фактори, като индивидуалния  темп на работа на всеки мениджър, коректното изпълнение на действията, които планира в края на всяка сесия, сложността на проблемите, по които се работи и други.
 
 
При започване на коучинга се залага първоначален срок от три месеца. В края на този период се прави анализ на постигнатите резултати, спрямо заложените цели, като при необходимост работата продължава на месечна база. 


Свържете се с нас за запитване за индивидуален коучинг от тук.