Какво е индивидуален коучинг за мениджъри?

индивидуален коучинг
 
Важно съобщение


В настоящите условия нашите обучения и коучинг сесии се провеждат както онлайн, така и в зала при спазване на всички противоепидемични мерки.

Свържете се с нас за повече информация от тук


Индивидуланият коучинг е най-ефективният съвременен метод за професионално развитие на мениджърите.
 
Най-важната характеристика на коучинга е, че той помага на мениджърите сами да откриват необходимите им решения. Коучингът води мениджърите към постигане на нови нива на осъзнаване и разбиране на нещата.
 
Коучът (водещият коучинга) не предоставя готови съвети или насоки за действие. Той стимулира мениджърите чрез силни въпроси и други коучинг инструменти сами да достигат до правилните решения и да ги реализират.  
 
Коучингът винаги е фокусиран върху това, което е важно за мениджърите. В коучинга няма ограничения в областите, в които може да се работи. Например един мениджър може да го използва за развитие на лидерските си качества, друг за подобряване на уменията си за мотивиране на хората, трети за по-добро управление на времето си и т.н.