Екипна ефективност

Тренинги Екипна ефективност


екипна ефективност

 

 
Тренингите Екипна ефективност на Вижън Т работят едновременно в две насоки:
 • Индивидуално личностно израстване на хората.
 • Развитие на високо-ефективно взаимодействие в екипа.
Това осигурява изграждане на силни екипи, които притежават необходимите качества за пълноценно изпълнение на своите бизнес цели и за успешно справяне с възникващите предизвикателства в работата. 

Екипите преминали през тези тренинги повишават чувствително своята ефективност чрез:
 • Издигане индивидуалното мислене на хората на ниво „Какво е важно за екипа“, което води до значително по-голяма ангажираност сред членовете на екипа.
 • Подобряване на комуникацията – вътрешно в екипа и с други екипи – което помага за качествено и навременно на изпълнение на задачите.
 • Елиминиране на деструктивните конфликти в екипа, което спестява време, усилия и разходи за справяне с тях.
 • Управление на конструктивните конфликти в екипа, което помага за въвеждане на подобрения в работата.
 • Повишаване мотивацията на хората, което увеличава продуктивността им, а оттам резултатите на екипа и приходите на фирмата.
 • Развитие на висока лоялност сред служителите, което намалява текучеството на персонал, редуцира риска от загуба на ценни служители и спестява разходи за подбор на нови хора.
 • Справяне с вредния стрес в работата, което разгръща креативния потенциал у хората, генериращ ценни идеи за бизнеса. 
Изграждането на висока екипна ефективност е процес, който се развива във времето. Затова нашите тренинги следват систематичен подход, който включва поредица от обучителни мероприятия във времеви хоризонт не по-малък от една година. Всяко от тях има две важни функции:
 • Затвърждаване на наученото до момента.
 • Надграждане на настоящите умения и знания за екипна работа.
Изграждането на силен екип изисква целенасочена постоянна работа. Първата  задача е да се постигне необходимото ниво на взаимодействие в екипа, така че той да заработи като една добре смазана машина. Втората задача е дългосрочно поддържане на постигнатото, а именно постоянна грижа за тази машина, така че тя винаги да функционира безаварийно.

Тренингите Екипна ефективност се разработват индивидуално за всеки клиент. Те са със силно изразена практическа част, включваща групови практически задачи, симулации, ролеви игри, модерационни активности, интерактивни дискусии, упражнения за комуникация в екип и други.

екипна ефективност