Презентационни умения

Тренинги Презентационни умения


презентационни умения
 

 


Тренингите Презентационни умения на Вижън Т ЕООД развиват способности за изнасяне на въздействащи бизнес презентации.

Въздействаща презентация е тази, която грабва вниманието публиката още от самото начало, поддържа интереса ѝ жив през цялото време и успява да спечели нейната подкрепа за представената идея, предложение или кауза.

Участниците в тренингите усвояват пълният инструментариум от методи, подходи и техники за въздействащо презентиране. Те се научават как:
 • Да започват своите презентации със силни и интригуващи въведения.
 • Да преодоляват успешно сценичната треска.
 • Да се държат по време на презентиране.
 • Да използват различни техники за говорене пред публика.
 • Да представят нещата по въздействащ начин.
 • Да поддържат интерактивна комуникация с публиката.
 • Да структурират ефективни Power Point слайдове за своите презентации.
 • Да работят правилно с презентационна техника.
 • Да приключват презентациите си по запомнящ се начин.
Изнасянето на бизнес презентация – вътрешно-фирмена или продажбена – е изключително отговорно нещо. По време на нея имаме възможност да влияем на много хора едновременно. Когато презентираме ние обикновено търсим не просто да информираме публиката по някаква тема, а да спечелим нейната подкрепа за нещо. Една вяла, ниско ефективна презентация не само, че не печели публиката – тя най-често я настройва негативно по въпроса. Така вместо да привлече поддръжници, тя изкуствено генерира противници.

Тренингите Презентационни умения развиват умения за изнасяне на въздействащи и запомнящи се презентации, които постигат силни резултати.

Материалите за тези вътрешнофирмени обучения се разработват след задълбочено проучване и анализ на:
 • Потребностите за обучение на участниците.
 • Типовете презентации, които се изнасят.
 • Публиката, пред която се презентира,
 • Нивото на индивидуалните презентационни умения на участниците.
 • Уменията на участниците за дизайн и структуриране на ефективни Power Point слайдове.

презентационни умения в т