Обслужване на клиенти

Тренинги Умения за обслужване на клиенти


обслужване на клиенти
 


 
Качественото обслужване на клиентите е критично важно за всяка фирма, защото:
  • Все повече клиенти вземат решение за закупуване, базирано на обслужването, което получават или очакват да получат.
  • Ако продажбената дейност привлича нови клиенти, то доброто обслужване ги мотивира да купуват отново от същата фирма.
  • Качеството на обслужването е от първостепенно значение за създаването на лоялни клиенти, които осигуряват основните приходи за бизнеса чрез регулярните си покупки. 
Първото условие за качествено обслужване на клиентите е наличието на отлично подготвени служители.

Тренингите Умения за обслужване на клиенти на Вижън Т осигуряват на пълният набор от знания и практически подходи за първокласно обслужване на клиенти – продажбено и след-продажбено.

Участниците в тренингите развиват умения за:
  • Ефективна комуникация с клиенти по телефон, Е-мейл и лице в лице в търговски обект или офис.
  • Работа с трудни клиенти.
  • Продажбена активност при обслужване на клиенти.
Нашите след-обучителни анализи показват, че в резултат на проведените тренинги фирмите постигат:
  • Повишение нивото на клиентска удовлетвореност, водещо до повече лоялни клиенти.
  • Увеличение броя на новите клиенти, дошли след препоръки от доволни съществуващи клиенти.
  • Сериозен спад в броя на загубените клиенти. 
Разработваме материалите за тези тренинги индивидуално за всяка фирма.  За целта правим задълбочено предварително проучване на потребностите за обучение на участниците, въз основа на което изготвяме учебните материали. Това гарантира, че служителите ще бъдат обучени на най-подходящите и успешни подходи за първокласно обслужване на клиентите, с които работят.