Водене на преговори

Тренинги Умения за водене на преговори


водене на преговори
 
 

Тренингите "Умения за водене на преговори" на Вижън Т разглеждат най-силните методи, стратегии и техники за успешно договаряне в различни ситуации в бизнеса.

Хората преминали през тези обучения развиват умения за: 
  • Детайлна подготовка преди преговаряне, осигуряваща висока успеваемост в преговорите.
  • Разбиране и декодиране поведението на опонентите, спомагащо за избор на най-подходящите тактики в процеса на преговаряне.
  • Отстояване на своите позиции в преговорите, водещо до избягване на неизгодни отстъпки в полза на другата страна.
  • Гъвкаво използване на различни преговорни техники, осигуряващо постигане на максимални резултати. 
Тренингите могат да имат различна насоченост, в зависимост от типовете преговори, който водят участниците, като например преговори с клиенти, преговори с доставчици, преговори с бизнес партньори, вътрешно-фирмени преговори с отделни хора или екипи и други. Обученията разглеждат също така специфичните подходи в зависимост от начина на преговаряне – лице в лице, телефон, он-лайн видео разговор, Е-мейл или чат.

В процеса на подготовка материалите за тези тренинги правим задълбочено проучване на потребностите за обучение.  На тази база разработваме учебни материали осигуряващи необходимите знания, умения, стратегии и техники за успешно водене на специфичните типове преговори, с които е свързана работата на участниците.