Управление на времето

Тренинги Управление на времето


управление на времето
Tренингите Управление на времето на Вижън Т ЕООД разглеждат най-силните  методи за повишаване продуктивността на работното място. 


Практиката показва, че участниците в нашите обучения постигат увеличение на своята ефективност между 10% и 30%, като развиват умения за:
  • Изпълнение на по-голям брой задачи в ежедневието, което води до повишена производителност, спомагаща за увеличение приходите на фирмата.
  • Изпълнение на задачите по приоритети, което гарантира, че във всеки момент тяхната работа е фокусирана върху правилните дейности – тези които носят висока добавена стойност за бизнеса или решават най-сериозните проблеми.
  • Правилно планиране на задачите, което гарантира, че те ще се изпълняват в най-подходящото време от гледна точка на работните процеси във фирмата.
  • Спазване на сроковете за изпълнение, чрез което се елиминират рисковете от възпрепятстване работата на други хора и екипи, генериращо непредвидени допълнителни разходи.
  • По-добра концентрация в работата, което минимизира броя на грешките и намалява разходите на фирмата за справяне с възникналите от тях проблеми.

Правилното управление на времето е ключов фактор за индивидуалната ефективност на всеки мениджър и служител в съвременния бизнес.

Един човек, който не управлява добре времето си оказва влияние върху работата и на своите колеги. Така той понижава и тяхната ефективност. А колкото по-високо е нивото в йерархията, на което се случва това, толкова по-сериозни са негативите за фирмата.

Доброто управление на времето на всички нива е първостепенно условие за повишаване ефективността на бизнеса и подобряване на финансовите резултати.

При подготовката на материалите за тези обучения, ние правим задълбочено проучване на проблемите, които участниците срещат в управлението на времето си. На тази база разработваме индивидуализирани материали за вътрешно-фирмени тренинги, които развиват необходимите умения за справяне с личните и екипните предизвикателства в управлението на времето.управление на времето