Продажбени умения

Тренингите Продажбени умения включват:


  • Мултимедийни презентации
  • Интензивни практически упражнения
  • Ролеви игри, които се записват с видеокамера
  • Печатни материали за всеки участник
  • Семинарни пакети – папки, падове за писане и химикалки
  • Сертификати за преминато обучение по Продажбени умения
Технически спецификации на тренингите Продажбени умения:
 
Дял на практическата част
Брой участници
Продължителност на един тренинг
50%
5-15 души
1 или 2 дни

Свържете се с нас за запитване за вътрешно-фирмени обучения по продажбeни умения от тук.