Индивидуално обучение

Важно съобщение


В настоящите условия всички наши обучения и коучинг сесии се провеждат онлайн.

Свържете се с нас за повече информация от тук


 
Индивидуалното обучение осигурява персонализирани решения за придобиване на задълбочени професионални знания и умения в областите:
  • Мениджмънт.
  • Продажби.
  • Управление на времето.
  • Водене на преговори. 
Тази форма на обучение е подходяща за собственици на фирми, мениджъри на различни позиции, хора, планиращи стартиране на собствен бизнес, както и за всеки, който желае да учи по персонализирана схема. 

Обучението се провежда по учебна програма, индивидуално разработена за всеки отделен клиент. Програмата е базирана личните потребности за професионално развитие и целевите резултати, които се търсят чрез обучението.

Учебния процес протича под формата на он-лайн сесии, които се водят от висококвалифициран обучител. Сесиите са с продължителност от 90 до 120 минути. Това прави обученията лесно достъпни за всеки, независимо от неговото местоположение. Освен това се спестява ценно време за пътувания.

Графикът за работа се определя гъвкаво, в зависимост от възможностите на клиента, като най-добрата практика е да се провеждат една до две учебни сесии седмично.

Формата на индивидуално обучение има множество преимущества, сред които:
  • Учебният процес продължава, докато е необходимо за клиента – това гарантира, че той ще получи пълния обем знания и умения, които са му нужни.
  • Програмата е гъвкава и позволява добавяне на нови теми, което осигурява възможността обучението да предостави и допълнителни знания, които клиентът реши да добави в процеса на работа.
  • Учебният процес следва ритъма, който е най-подходящ за всеки отделен клиент, което спомага за най-пълноценно усвояване на изучавания материал.
  • Клиентът има възможност да обсъжда с обучителя своите лични казуси и предизвикателства в работата, което му дава възможност да намира важни решения още по време на обучението. 
За повече информация относно индивидуално обучение можете да се свържете с нас от тук.