Какво е екипен коучинг?

Екипен коучинг


group coaching vision t
 

 

Екипният коучинг е фокусиран върху нещата касаещи екипа, като цяло.  Той му помага да се обедини за реализирането на своите цели и да постигне единомислие. Води се от коуч, който е преминал специализирано обучение за провеждане на екипен коучинг.
 
При екипния коучинг не се дават готови съвети и предложения на екипа, как да подхожда за справяне с предизвикателствата си и за постигане на целите. Водещият работи с екипа чрез различни коучинг методи на ниво малки групи и голяма група, като стимулира креативното мислене на хората, така че те заедно да намират най-добрите решения и да се обединяват за реализирането им.  
 
Този коучинг издига мисленето на хората на ниво „Какво е важно за екипа“, което спомага за значително повишаване резултатите на екипите. 

 

Как протича екипния коучинг?


Екипния коучинг се провежда под формата на групови сесии с продължителност от два до четири часа. Във всяка от тях хората от екипа работят за формулиране и планиране на подходи и действия за справяне  с  конкретни проблеми,  постигане на целеви резултати и други. Във времето между сесиите екипът изпълнява практическите действия, които е планирал по време на сесиите.
 
Екипните коучинг сесии се провеждат в подходящи зали. Максималният брой участници в една група за екипен коучинг е петнадесет души. При екипи с по-голям брой членове се формират две или повече групи. 

 

​Каква е продължителността на екипния коучинг?


Екипният коучинг е процес, а не еднократно събитие. Той постига целевите резултати постепенно във времето. Продължителността на работата е индивидуална за всеки екип. Тя зависи от различни фактори, като проблемите върху които се работи, нивото на сплотеност на екипа при стартирането на коучинг процеса, коректното изпълнение на планираните действия след всяка сесия и други.
 
При започване на екипния коучинг се залага първоначален срок от шест месеца с темп на работа една или две сесии месечно. В края на този период се прави анализ на постигнатите резултати, спрямо заложените цели, като при необходимост работата продължава на месечна база. 


Свържете се с нас за запитване за екипен коучинг от тук.