Консултиране

Бизнес Консултиране


consulting v t

Ползването на бизнес-консултанти е един от най-ефективните начини за справяне с предизвикателствата в бизнеса, оценка перспективите на проекти, отстраняване на слабости в работата на фирмата и избягване на скъпо струващи грешки. Работата с добър консултант е инвестиция с висока възвръщаемост.

Вижън Т ЕООД е специализирана в бизнес-консултиране в областите:
  • Стратегическо управление на бизнеса – при този вид консултиране се работи за формулиране насоките за развитие на фирмата, структурата на дейността ѝ, взаимодействието между отделните звена и екипи, средносрочните и дългосрочните пазарни перспективи и други.
  • Организационно консултиране – ориентирано е към повишаване ефективността на работа вътре в екипите и между отделите, установяване на подходящи процедури в работата, създаване правила за вътрешна комуникация и други мероприятия, водещи до подобряване на работния процес.
  • Управление на продажбите – консултиране, насочено към създаване високоефективна организация на работа в търговския отдел, системи за обмен на информация за клиенти, изграждане на стратегия за продажбите, системи за прогнозиране и планиране на приходите, методики за поставяне на цели на търговските служители и системи за контрол развитието на продажбите спрямо целите.
  • Системи за мотивиране на търговски екипи – консултиране, свързано с разработване на схеми за стимулиране на служителите по продажбите, спомагащи за подобряване на индивидуалните им резултати и повишаване приходите на фирмата.
  • Процедури за обслужване на клиенти – консултиране, ориентирано към изграждане на подходи за първокласно обслужване на клиенти, установяване на стандарти за работа с клиентите, обработка на оплаквания и други.
  • Въвеждане в работата на новоназначени служители – консултиране, насочено към създаване на системи за ускорено интегриране на новите служители с цел самостоятелно поемане на служебните им задължения в кратки срокове след назначаването им.