Статии

Лична продуктивност чрез управление на времето

22.01.2011 г.

Най-важният ефект, който постигаме, когато започнем да управляваме времето си, безспорно са по-добрите резултати в личната работа. Когато действаме в условия на постоянен недостиг на време, обикновено правим нещата набързо или ги оставяме недовършени. Освен това сме склонни към много грешки и пропуски, което ни създава допълнителни проблеми впоследствие. Всичко това води до ниска ефективност в нашата работа. Тук ще се разграничим от старата българска поговорка: „Залудо работи, залудо не стой!”. Няма нужда да работим залудо. По-добре да свършим по-малко работа, но качествено, отколкото много, но некачествено. Последното би било чисто разхищение на енергия. По-добре да започнем и довършим докрай една задача, отколкото да започнем и свършим донякъде пет задачи.

Проучванията сочат, че високоефективните хора са такива не заради това, че работят много, а защото вършат всичко целенасочено и концентрирано. Те постигат успехите си благодарение на умението да планират добре задачите си и впоследствие да насочат усилията си в правилната посока. В тази връзка науката за управление на времето до голяма степен представлява наука за постигане на личен успех. Той се появява като неизбежно следствие от доброто управление на времето. Основополагащ фактор тук е умението да планираме. По този начин определяме какво искаме да се случва в ежедневието ни. Това ни поставя в активна позиция. Ние ставаме целенасочена движеща сила, която насочва събитията да следват онова, което желаем да се случи. Когато не планираме, ние оставяме нещата да стават такива, каквито ни ги „поднесат” хората около нас – т.е. поверяваме контрола върху живота си на другите. Една сентенция казва: „Ако не планираме, по подразбиране планираме да се провалим.”

Установено е, че хората, които започнат да управляват времето си целенасочено, могат да повишат личната си ефективност в работата до 30%. Този процент е строго индивидуален и зависи от различни фактори като: настоящата лична организация, позицията, която заема човек, ситуацията във фирмата, където работи и други.

Автор: Виктор Врански