Мотивационни тренинги

Мотивационни тренинги
Мотивационните тренинги се провеждат онлайн и имат за цел да помогнат на служителите да повишат своята мотивация и да развият по-силна ангажираност към работата. Те са особено подходящи при кризисни ситуации в бизнеса когато хората чувстват в една или друга степен понижаване на мотивацията.

Мотивацията е критичен фактор за продуктивността на служителите - резултатите на фирмата са в пряка зависимост от нея.

Степента на мотивация на служителите определя, колко успешно бизнесът ще преодолее предизвикателствата, пред които е изправен. Затова първото нещо върху което трябва да се фокусира мениджмънта е как да поддържа постоянна висока мотивация у хората. 

По време на нашите тренинги работим за повишаване мотивацията на служителите и екипите, което води до:
  • Увеличване ангажираността на хората да дават най-доброто от себе си в своята работа.
  • Развитие сплотеността на екипа.
  • Увеличаване лоялността на служителите.
  • Генериране на нови идеи и подходи за справяне с предизвикателствата.
  • Повишаване на бизнес резултатите. 

Мотивационните тренинги се разработват и провеждат индивидуално за всяка фирма, в зависимост от спецификите на бизнеса, проблемите в мотивацията и други.

Тренингите протичат онлайн, в интерактивен формат и дял на практическа част от 50% до 70%. Продължителността на един онлайн тренинг е между 60 и 180 минути. 


В зависимост от ситуацията във всяка фирма може да се проведе еднократен тренинг или серия от няколко тренинга.


Свържете се с нас за запитване за вътрешно-фирмен мотивационен тренинг от тук.