Още за коучинга

Сертифициран коуч – каква е разликата?


В България все още няма нормативна база регламентираща работата на професионалните коучове. Това означава, че всеки може да се представи за коуч – независимо дали притежава необходимата квалификация или не.

Само че човек, който не разполага с документ от призната организация за сертифициране на коучове е под въпрос дали притежава нужните професионални знания и умения.  Когато някой се представя на коуч, но не може да докаже, че има съответната квалификация за това, той едва ли би могъл да бъде наистина полезен на своя клиент. Дори работата с него може да има негативен ефект за клиента.

Водещата световна организация за сертифициране на професионални коучове е Международната коучинг федерация - International Coach Federation ( ICF ). Коучовете сертифицирани от ICF следват най-високите професионални стандарти в своята работа. Първоначалното сертифициране от ICF се прави след преминаване на специализирано коучинг обучение. То трябва да е проведено от обучителна институция за коучове акредитирана от ICF. След първоначалното сертифициране се изисква всеки коуч да преминава последващи сертификации на всеки 3 години. През това време той трябва да работи за повишаване на своите професионални умения чрез участие в надграждащи обучения, коучинг конференции, форуми и други. С този процес ICF гарантира, че сертифицираните от нея коучове ще осигуряват на своите клиенти т.нар. златен стандарт (Gold Standard) в коучинга. Всичко това е свързано със сериозни инвестиции, които един коуч прави в постоянен план за своето професионално изграждане.

Основната цел на процеса на сертифициране е клиентите да получават възможно най-висока стойност и резултати от ползването на коучинг услугите. Работата с един сертифициран професионален коуч е инвестиция, която се възвръща многократно. Затова  е важно всеки клиент, преди да започне работа с един коуч да провери дали последния притежава съответните професионални квалификации и сертификати.


 

Как работи коучинга


Основен момент в коучинга е, че той е процес. За постигане на желаните от клиента резултати е необходимо да се работи в продължение на определен период от време.

Коучингът работи с натрупване. Всяка коучинг сесия и действията след нея играят ролята на стъпки, които целенасочено придвижват клиента към постигането на желаните цели. Можем да си представим, че коучинг сесиите са стъпала на стълба, която ни води към нашата цел.  Ако искаме да изкачим стълбата трябва да преминем през тях. Изкачването на всяко отделно стъпало ни приближава все повече към върха на стълбата, където се намира желания от нас резултат.

Продължителността на коучинг процеса е индивидуална за всеки отделен клиент. Основно правило е, че клиентът определя до кога му е необходимо да работи с коуча. Най-честата практика е в началото да се заложи тримесечен период на работа, като в зависимост от развитието на нещата може да се приключи по-рано или да се продължи още известно време след изтичането на третия месец.