Статии

Разход ли са обученията за персонала?

20.12.2011 г.

Автор: Виктор Врански

Често мениджърите в България разглеждат тренингите като разход, който стои на едно от последните места по приоритет. Затова в много от фирмите няма политика на целенасочено обучение на персонала. Вследствие на това се получава и ефектът на застоя, при който служителите не са способни да дават повече в своята работа.

Всички фирми търсят разширение на продуктовата си гама, излизане на нови пазари, реализиране на нови проекти други. Бизнесът е едно постоянно развитие. Или както много добре го оприличава една сентенция: „Бизнесът е като карането на колело. Ако спреш да въртиш педалите – падаш.”

Основният въпрос е: „Кой е основният фактор, влияещ върху развитието на всеки бизнес?”. Едва ли е трудно да си отговорим, че това са хората. Всичко в един бизнес - заводи, машини, офиси и други. съществува, благодарение на хората, които са ги създали. И това не спира дотук – материалната база на която и да е фирма не може да изпълнява ролята си без хората, които работят с нея.

Повечето мениджъри са склонни да влагат сериозни суми в материални активи като офиси, техническо оборудване и други. Това те наричат инвестиция. А когато стане въпрос да се повиши квалификацията на хората чрез обучение, това се определя като разход и често се решава, че от него няма нужда. Това е и една от основните причини производителността на труда в България да е сред най-ниските в Европа. По този начин мениджърите правят много скъпи „икономии” на средства. Трите най-важни „дивидента” на подобна политика:

  1. Обикновено се налага да се назначават още хора за извършване на работа, с която могат да се справят по-малко на брой добре квалифицирани служители.
  2. Хората се демотивират и са склонни да напускат.
  3. Фирмата започва да губи пазарни позиции.

Световната практика в съвременния бизнес показва, че фирмите инвестират огромни средства в обученията на персонала си. Този процес е станал неразделна част от ежедневието. Отдавна не се задава въпросът „Дали да обучаваме служителите си?”, защото е установено, че в дългосрочен план неговото значение е: „Дали искаме да останем в бизнеса?”