Списание Бизнес Клуб

 

Статии на г-н Виктор Врански, публикувани в списание Бизнес Клуб

Кога е най-подходящият момент да се стартира собствен бизнес
17.10.2017 г.
Много хора имат идеи и желание за създаване на собствен бизнес, но все отлагат стартирането с аргумента, че моментът не е подходящ. Вследствие на това голям брой възможни  бизнес начинания не се реализират, защото така и не се появява идеалният момент.  
Разход ли са обученията на служителите
18.09.2017 г.
Много фирми разглеждат обученията на служителите като разход. Същевременно когато закупуват машини за производството, офис техника, недвижими имоти, автомобили и други материални активи, същите тези фирми третират това като инвестиция.  
Защо мениджърите трябва да отделят време за обмисляне и анализ
07.08.2017 г.
Хората на ръководни позиции обикновено са изключително ангажирани. Програмата им често е запълнена седмици напред. Ежедневно им се налага да провеждат различни срещи, телефонни разговори, да пишат мейли, да реагират на нови ситуации и т.н. Дните им са толкова натоварени, че често им се налага да остават след края на работния ден. 
Личният пример трябва да бъде неразделна част от поведението на мениджърите
17.07.2017 г.
В съвременния бизнес все повече се акцентира върху концепцията, че мениджърите трябва да се проявяват като лидери. Това произтича от факта, че лидерите вдъхновяват и увличат хората да дават най-доброто от себе си на работното място, за разлика от традиционните мениджъри, които управляват въз основа на административна власт. В резултат на това хората, ръководени от последните обикновено работят със значително по-ниска ефективност и мотивация. 
Индивидуалното обучение - най-прекият път за професионално израстване на мениджърите от малкия и средния бизнес
19.06.2017 г.
На българския пазар работят стотици хиляди фирми, които попадат в категорията малък и среден бизнес. По-голямата част от тях се управляват от един мениджър, който най-често е и собственик на бизнеса. В ръководството на някои фирми участват двама или повече мениджъри, като броят им обикновено не надвишава 4 – 5 души.  Мениджърите на фирми от този сегмент, които търсят развитие на своите ръководни знания и умения най-често правят това по два начина - участие в семинари или самообучение чрез четене на книги, статии и други.
Квалификацията на мениджърите – първостепенен фактор за успешното развитие на фирмите от средния бизнес
18.05.2017 г.
В България има десетки хиляди фирми, които попадат в категорията „Среден бизнес“. В даден момент от развитието си много от тях се изправят пред предизвикателства  в мениджмънта. Това най-често се случва, когато персоналът стане 10 – 15 души. Тогава много мениджъри установяват, че повечето използвани до момента ръководни подходи вече дават същия ефект.
Трите грешки, които не трябва да допускаме във взаимоотношенията си с клиентите
18.04.2017 г.
Клиентите са най-ценният актив в бизнеса. Всяка фирма е постигнала своите успехи, благодарение на това, че определен кръг клиенти закупуват нейните продукти или услуги. Закупуването включва както първоначалните, така и последващите покупки. Последните са изключително важни, защото успехът един бизнес зависи в голяма степен от това клиентите да купуват отново и отново. 
7-те ключови фактора за успеха на стартиращ бизнес
16.03.2017 г.
Статистическите данни показват, че голяма част от новосъздадените фирми не успяват да се задържат на пазара и в рамките на една година прекратяват дейността си. Причините за това могат да бъдат най-различни, но една от най-често срещаните е непознаването или пренебрегването на 7-те ключови фактора за успех на стартиращ бизнес. 
Ползите на продуктите мотивират клиентите да ги купят
15.02.2017 г.
Служителите по продажби често представят продуктите единствено от гледна точка на характеристиките им. В резултат на това много клиенти не успяват да оценят или разберат в достатъчна степен предлаганите продукти. Последното обикновено води до въздържане от закупуване. 
Фирмите: Внимателно към намаленията на цените
17.01.2017 г.
Много мениджъри от малкия и средния бизнес споделят мнението, че клиентите купуват на първо място заради ниските цени. Проучванията обаче показват, че цената почти никога не е първостепенната причина за закупуване.