Списание Бизнес Клуб

 

Статии на г-н Виктор Врански, публикувани в списание Бизнес Клуб

Защо мениджърите трябва да изслушват служителите си
14.12.2016 г.
Много мениджъри са склонни да фокусират комуникацията си със служителите основно върху нещата, които трябва да им кажат, като нареждания, инструкции и други. Когато обаче служителите искат да споделят свои мнения или предложения същите тези мениджъри често подхождат пренебрежително, като казват че нямат време или това не е важно в момента. 
Управление на риска от спад в продажбите в малките и средните фирми
16.11.2016 г.
Общоизвестен факт е, че продажбите са единствената дейност във фирмата, която генерира приходи. Всички останали дейности, като производство, счетоводство, управление на персонала и други генерират само разходи. Работата на бизнеса зависи пряко от успеваемостта на продажбите. Затова тази дейност трябва да бъде с водещ приоритет. 
Предизвикателствата в мениджмънта на малките и средните фирми
17.10.2016 г.
Мениджмънтът в малките и средните фирми се различава от този в големите компании с това, че един човек – най-често е собственика – управлява бизнеса във всички аспекти. Това означава, че той трябва да има широки познания и умения в много различни области, като мениджмънт, продажби, финанси, човешки ресурси, производство, маркетинг, счетоводство и други.
Защо е важно да се развива силна екипност в малките и средните фирми
15.09.2016 г.
Много мениджъри на малки и средни фирми смятат че създаването на екип приключва с назначаването на необходимите служители. Има голяма разлика между екип и група хора, които работят заедно. Последните са служители, които са постигнали някакво ниво на взаимодействие, наложено от необходимостта да си сътрудничат в работата. 
Как може да се справите с предизвикателството „проблемен служител“
15.08.2016 г.
Много мениджъри са се сблъсквали със ситуации, в които конкретни служители не изпълняват задълженията си съгласно изискванията или нарушават правила за работа. Тук не говорим за неволни грешки, а за целенасочени действия на тези служители. В случай че вредното поведение на тези хора се запази, това обикновено води до натрупване на все повече проблеми, които влияят негативно както на останалите членове на екипа, така и върху резултатите от работата. 
Ех тези недоволни клиенти
19.07.2016 г.
Статистическите проучвания показват, че един недоволен клиент разказва за проблемите си поне на 10 души. Вероятно тези хора споделят наученото с трети лица, с което мултиплицират ефекта.  Освен това в наши дни недоволните клиенти лесно могат да публикуват информация за проблемите си в интернет пространството – форуми, блогове, социални мрежи и други. Така тя може да стигне до още по-голям брой хора. 
За новите служители и въвеждането им в работата
15.06.2016 г.
Ефективното въвеждане в работата на новите служители е изключително важен момент за всяка фирма. За съжаление много фирми от малкия и средния бизнес у нас нямат целенасочен подход за това. Честа практика е хората да се оставят сами да навлязат в работата. В други случаи нещата се свеждат само до кратка среща с прекия мениджър през първия работен ден. 
Проблемът „Липса на квалифицирани кадри“ се решава и чрез обучение на собствените служители
16.05.2016 г.
Собствениците на малък и среден бизнес често се сблъскват с един сериозен проблем – липсата на достатъчно квалифицирани кадри. Официалните статистики постоянно ни информират колко много безработни има. Но на практика, когато фирмите търсят да  назначат нови служители, в много случаи срещат трудности в намирането подходящите хора. 
Как да задържиум този клиент да продължи да купува от нас?
12.04.2016 г.
Всеки бизнес работи, за да удовлетвори конкретни потребности на определен кръг потенциални клиенти. Последните се превръщат в реални клиенти, когато решат да закупят продукти или услуги, предлагани от фирмата. Моментът на първо закупуване поставя началото на взаимоотношенията с всеки клиент. Оттук нататък възниква предизвикателството – „Как да задържим този клиент да продължи да купува от нас?“ 
Определянето на цели – ключов фактор за успешното развитие на фирмите от малкия и средния бизнес
16.03.2016 г.
Целите задават фокус в бизнеса, като насочват развитието му в конкретна посока за постигане на предварително зададени резултати. Практиката показва, че голяма част от малките и средните фирми не си поставят бизнес цели. Така те оставят развитието си в ръцете на обстоятелствата или по друг начин казано по течението.