Списание Бизнес Клуб

 

Статии на г-н Виктор Врански, публикувани в списание Бизнес Клуб

Провеждане на ефективни работни срещи с екипите във фирмите от малкия и средния бизнес
15.02.2016 г.
Практиката показва, че голяма част от вътрешно-фирмени срещи имат ниска ефективност или казано по друг начин губят времето на хората, които участват в тях.  Това не означава, че срещите трябва да бъдат отречени, като начин на комуникация във фирмата. Напротив – те са много полезни за бизнеса, стига да протичат ефективно. 
Вътрешната комуникация във фирмите от малкия и средния бизнес
12.01.2016 г.
Вътрешно-фирмената комуникацията е едно от най-недооценяваните неща в малкия и средния бизнес. Практиката показва, че значителна част от проблемните ситуации във фирмите се дължат на неефективна комуникация. Това означава, че ако тя се подобри, автоматично ще се елиминират множество проблеми.
Kоучингът – много добър помощник за мениджърите от малкия и средния бизнес
15.12.2015 г.
Коучингът е най-съвременният и ефективен метод за развитие професионалните качества на мениджърите. При него водещият коучинга (коуч) работи индивидуално с мениджъра, като му помага сам да открива решенията, които са му необходими. 
Планирането – ключов фактор за управление растежа на малките и средните фирми
11.11.2015 г.
Растежът на бизнеса e основна цел на всички собственици на малки и средни фирми.  Няма нищо по-хубаво от това нещата да се развиват градивно, оборотите да се увеличават, печалбите да растат и бизнесът да заема все по-силни позиции на пазара. За съжаление много мениджъри на малки и средни фирми не отчитат факта, че растежът е нож с две остриета. 
Обучение на служителите във фирмите от малкия и средния бизнес - част II
14.10.2015 г.
Когато обучението на мениджърите и служителите стане регулярен процес, той осигурява постоянно повишаване на тяхната квалификация, което неминуемо води до постигане на по-високи резултати в бизнеса. ​
Kак да обучаваме служителите във фирмите от малкия и средния бизнес – част I
14.09.2015 г.
Дейността на всяка фирма се движи от хората, които работят в нея. Тези хора могат толкова, колкото знаят. Това означава, че постиженията на бизнеса са в пряка зависимост от професионалните способности на мениджърите и служителите, които се формират от техните знания и умения. 
Как да се справим с конфликтите в екипите на малките и средните фирми
01.08.2015 г.
Конфликтите са често явление в ежедневието на малкия и средния бизнес. Много мениджъри считат, че най-добрият начин да се справят с тях е, като не им позволяват да възникват. По принцип това звучи много добре, но практиката показва, че там където работят хора, конфликтите са неизбежни.
Поемане управлението на фамилната фирма от следващото поколение
01.07.2015 г.
Семейният бизнес е важен фактор за всяка национална икономика. В повечето европейски страни над 50% от фирмите са семейни. В САЩ има 12 милиона семейни фирми, които съставляват около 75% от всички американски компании. 
Мотивация на служителите в малките и средните фирми – част I
14.05.2015 г.
Какво прави мотивацията на хората толкова важна? Всеки бизнес зависи на първо място от служителите. Те движат ежедневните дейности, като създаване на продукти и услуги, финансова отчетност, контакти с клиенти и други. Служителите са сърцето на всеки бизнес. От качеството на тяхната работа зависи колко успешно ще се развива той.