Статии

Какво е коучинг за мениджъри?
02.01.2012 г.
Мениджърите в съвременния бизнес постоянно се изправят пред нови предизвикателства. От тях се изисква да осигуряват едновременното ефективно функциониране на много разнородни дейности. Работата им може да се сравни с тази на жонгльора, който, ако изпусне дори една топка, проваля номера си.
Разход ли са обученията за персонала?
20.12.2011 г.
Основният въпрос е: „Кой е основният фактор, влияещ върху развитието на всеки бизнес?”. Едва ли е трудно да си отговорим, че това са хората. Всичко в един бизнес - заводи, машини, офиси и други. съществува, благодарение на хората, които са ги създали. И това не спира дотук – материалната база на която и да е фирма не може да изпълнява ролята си без хората, които работят с нея.
За и против обученията по продажбени умения
20.12.2011 г.
Когато решаваме дали да правим тренинг на търговците във фирмата, не трябва да си задаваме въпроса: „Колко ще ни струва, ако го направим?”, а „Колко ще загубим, ако не го направим?”
Защо е важно да умеем да управляваме времето си
23.10.2011 г.
В съвременния бизнес все повече мениджъри и служители страдат от синдрома на „Хроничен недостиг на време в ежедневието”. Това се дължи най-често на множеството рутинни дейности, които трябва да извършват, съчетани с постоянно възникващите неочаквани задачи. Работейки под голямо напрежение и претовареност, повечето хора не се замислят на какъв огромен стрес са подложени. Години наред те продължават да работят при тези условия, без да потърсят начин за промяна.
Лична продуктивност чрез управление на времето
22.01.2011 г.
Проучванията сочат, че високоефективните хора са такива не заради това, че работят много, а защото вършат всичко целенасочено и концентрирано. Те постигат успехите си благодарение на умението да планират добре задачите си и впоследствие да насочат усилията си в правилната посока.
Бизнес консултирането
05.05.2010 г.
Консултирането се прилага в много сфери на нашия живот В своята същност то представлява оказване на експертна помощ от доказан специалист или екип от специалисти на организация или частно лице, които не разполагат с необходимите знания, умения и опит за разрешаване на конкретен проблем.