Тренинги


тренинги

 

 

Нашите обучителни решения помагат на клиентите да постигат едно или повече от следните 3 неща:
 1. Увеличаване на приходите.
 2. Намаляване на разходите.
 3. Редуциране или елиминиране на рискове за бизнеса. 

Тренингите на Вижън Т ЕООД са високо-ефективен инструмент за справяне с широк кръг бизнес предизвикателства.

Клиентите се обръщат към нас, когато търсят:
 • Увеличение на продажбите.
 • Повишаване резултатите на мениджмънта.
 • Подобряване мотивацията на служителите.
 • Справяне със стреса и конфликтите в работата.
 • Подобряване на вътрешно-фирмената комуникация.
 • Създаване на силно екипно взаимодействие.
 • Повишаване продуктивността на хората.
 • Постигане на по-добри резултати в преговарянето.
 • Увеличаване удовлетвореността на клиентите.
 • Намаляване текучеството на персонал.
 
Ако сте изправени пред някои от тези предизвикателства и търсите работещо решение, можете да се свържете с нас от тук


Когато една фирма се стреми към растеж на бизнеса, тя трябва да има силен фокус върху дългосрочното развитие на екипа си.

Зад всеки успешен бизнес стои екип от силни професионалисти. Качествените мениджъри и служители са тези, които осигуряват растежа.

Добрите професионалисти се изграждат постепенно във времето. Процесът на развитие на компетенциите на хората изисква целенасочено дългосрочно учене. Последното може да се реализира на практика, само когато това е неразделна част от стратегията за растеж на бизнеса.

В съвременната силно конкурентна бизнес среда важи правилото:

„Една фирма, която не инвестира постоянно в развитието на своя екип, непрекъснато изостава от пазара.”

Вътрешно-фирмените обучителни решения на Вижън Т следват систематичен подход, при който хората преминават през процес на учене, включващ различни мероприятия, като тренинги, уъркшопи, индивидуален коучинг и други.

Обучителните мероприятия се разработват индивидуално за всяка бизнес организация, което осигурява постигане на заложените от нея целеви резултати.

Специализирани сме във вътрешно-фирмени обучителни решения в областите:
 • Мениджърски умения
 • Продажбени умения
 • Екипна ефективност
 • Презентационни умения
 • Водене на преговори
 • Обслужване на клиенти
 • Управление на времето

Нашите обучения се водят от висококвалифицирани бизнес треньори с дългогодишен опит. Използваме най-съвременните методи и техника за бизнес обучения. С това гарантираме на клиентите си най-високо ниво на учебния процес.


Свържете се с нас за запитване за вътрешно-фирмени обучения от тук.