Skip links

Как да избегнем рискoвете от неуспех при стартиране на собствен бизнес – част II

В настоящата статия ще разгледаме останалите четири ключови области, върху които е важно да се фокусиране при подготовка за стартиране на собствен бизнес.


Юридически въпроси
  • На първо място тук трябва да се избере подходящият тип фирма. Малкия и средния бизнес най-често работи, като ЕТ (едноличен търговец), ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) или ООД (дружество с ограничена отговорност). В повечето случаи дружеството с ограничена отговорност е по-добрият вариант. За някои видове бизнес ЕТ може да е предпочитан тип фирма, например при упражняване на патентни дейности, като фризьорски услуги, ключарски услуги и други.

При избора на типа фирма е важно да се проучат режимите на данъчно облагане, начините на осигуряване на собствениците, изискванията за счетоводна отчетност и обхвата на личната отговорност на собствениците.

  • Правни норми, касаещи бизнеса – за много дейности са в сила специфични нормативно регламентирани изисквания, които трябва да се вземат предвид в процеса на подготовка за стартиране на бизнеса, тъй като често са свързани с осигуряване на определени документи, инвестиции в оборудване, покриване на хигиенни изисквания и други.
Персонал

В случай че дейността изисква наемане на служители трябва да се реши, как ще се търси необходимия персонал и какви ще са разходите за това. Най-разпространеният начин в наши дни е чрез обяви в интернет. Също така могат да се ползват услугите на агенции за подбор на персонал, бюрата по труда или да се наемат познати. Независимо от използвания подход е важно да се отчете факта, че намирането на служители изисква време, което може да варира от няколко седмици до няколко месеца.


Помещения и оборудване за осъществяване на дейността
  • Помещенията необходими за дейността най-често попадат в една от следните категории – офис, магазин, производствен цех и склад. Важно е да се дефинират критериите, на които трябва да отговарят помещенията, като площ, местоположение, етаж, срок за наемане, възможности за паркиране и други. След това трябва да се проучи, при какви условия могат да се намерят необходимите помещения.
  • Оборудването включва различни средства необходими за дейността на бизнеса, като компютърна техника, офис мебели, машини, обзавеждане за търговски обект, автомобили и т.н. Оборудването може да бъде закупено със собствени средства, чрез кредит или лизинг. В някои случаи то може да се ползва под наем. Първата стъпка е да се реши, какво оборудване ще е необходимо, след което трябва да се определи оптималният вариант за осигуряването му.

Финанси

Финансовите разчети са изключително важна част при подготовката за стартиране на собствен бизнес. Те трябва да включват следните калкулации за първите 12 месеца на бизнеса:

  1. Какви ще са еднократните разходи за стартиране на дейността – тук се включват неща, като държавни такси при регистрация на фирма, закупуване на оборудване, ремонти на помещения и други.
  2. Какви ще са текущите месечни разходи – тук влизат наеми, комунални услуги, заплати, осигуровки, банкови такси, застраховки, гориво за автомобили, зареждания с материали, вноски по кредити, лизинги и други.
  3. Приходи – оценява се от кой момент е реалистично да се очакват продажби и в какъв средно-месечен размер ще бъдат те.
  4. Финансов разчет за първите 12 месеца– прави се анализ, на база резултатите от предходните 3 точки, доколко бизнесът ще бъде в състояние да се финансира самостоятелно в рамките на първата си година от дейността. Казано по друг начин дали общите приходи за периода ще са по-големи от разходите. Ако разчетът показва негативни резултати, рискът за неуспех на бизнеса е много висок. В този случай могат да се търсят гъвкави промени, като редуциране на разходи, възможности за увеличаване на приходите, привличане на съдружник, който да осигури допълнителен финансов ресурс и други.

Практиката показва, че една от най-често срещаните причини за големия брой фалити на новосъздадени фирми се крие в недостатъчната подготовка преди старта. В случай че систематично се следват насоките за предварителна подготовка, изложени в статиите в този и предишния брой, рискът за неуспех на новосъздадения бизнес може да бъде сведен до минимум.