Skip links

Екипен коучинг

Екипният коучинг помага на екипите да постигнат целите си, като същевременно ги подкрепя да задълбочат тяхната сплотеност и ангажираност в работата.

Процесът на екипен коучинг помага на екипите:

Да се обединяват около общи цели.

Да създават вдъхновяваща визия.

Да развиват ефективни екипни взаимоотношения.

Да намират необходимите решения за справяне с предизвикателствата.

Да дефинират ясно екипните роли.

Да бъдат отговорни за поведението си.

Да бъдат ангажирани за постигане на целевите резултати.

Екипният коучинг помага на екипите сами да намират необходимите решения. Коучът работи с екипа чрез различни коучинг методи на ниво малки групи и голяма група, като стимулира креативното мислене на хората, така че те заедно да намират най-добрите подходи, действия и други и да се обединяват за реализирането им.  Той стимулира мисленето на хората на ниво „Какво е важно за екипа“, което спомага за значително повишаване резултатите на екипите. 

Как протича екипният коучинг

Екипния коучинг се провежда под формата на групови сесии с продължителност от два до четири часа.

Във всяка от тях хората от екипа работят за формулиране и планиране на подходи и действия за постигане на целеви резултати, справяне с предизвикателства  и други.

Във времето между сесиите екипът изпълнява практическите действия, които е планирал по време на сесиите.

Екипните коучинг сесии се провеждат в зала. Максималният брой участници в една група за екипен коучинг е петнадесет души. При екипи с по-голям брой членове се формират две или повече групи. 

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за коучинг

Продължителност на екипния коучинг

Екипният коучинг е процес, който постига целевите резултати постепенно във времето. Продължителността на работата е индивидуална за всеки екип.

Тя зависи от различни фактори, като проблемите върху които се работи, нивото на сплотеност на екипа при стартирането на коучинг процеса, нивото на изпълнение на планираните действия след всяка сесия и други.
 
При започване на екипния коучинг се залага първоначален срок от шест месеца с темп на работа една или две сесии месечно. В края на този период се прави анализ на постигнатите резултати, спрямо заложените цели, като при необходимост работата продължава на месечна база. 

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за коучинг

Част от нашите клиенти