Skip links

Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение осигурява персонализирани решения за придобиване на задълбочени професионални знания и умения. 

Индивидуалното обучение може да включва една или повече от долни области:

Лидерски умения.

Продажбени умения.

Управление на времето.

Водене на преговори.

Презентационни умения.

Подготовка за интервю за работа.

Тази форма на обучение е подходяща за собственици на фирми, мениджъри на различни позиции, хора, планиращи стартиране на собствен бизнес, кандидати за нова работа, както и за всеки, който желае да учи по персонализирана схема. 

Обучението се провежда по учебна програма, индивидуално разработена за всеки отделен клиент. Програмата е базирана на личните потребности за професионално развитие и целевите резултати, които се търсят чрез обучението.

Учебният процес протича под формата на сесии с продължителност от 90 до 120 минути. Графикът за работа се определя гъвкаво, в зависимост от възможностите на обучаемия, като най-добрата практика е да се провеждат една до две учебни сесии седмично.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Формата на индивидуално обучение има множество преимущества, сред които:

Учебният процес продължава, докато е необходимо за обучаемия, което му гарантира, че той ще получи пълния обем знания и умения, които са му нужни.

Програмата е гъвкава и позволява добавяне на нови теми, което осигурява възможността обучението да предостави и допълнителни знания, които обучаемият реши да добави в процеса на работа.

Учебният процес следва ритъма, който е най-подходящ за всеки отделен обучаем, което спомага за постигане на най-добрите резултати.

Обучаемият има възможност да обсъжда с обучителя своите лични казуси и предизвикателства в работата, което му дава възможност да намира голяма част от необходимите му решения още по време на обучението.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти