Skip links

Тренинги "Управление на времето"

Управлението на времето е ключов фактор за индивидуалните резултати на всеки мениджър и служител. То е пряко свързано с личната организация в работата. 

Много хора често казват, че не им стига времето. В действителност това, което им липсва е ефективно планиране и изпълнение на задачите в правилните моменти от ежедневието. Разбира се има и случаи когато един човек трябва да свърши твърде много неща, които са извън неговите физически възможности. Тук отново стигаме до въпроса с организацията, била тя на самия човек, който не е преценил своите възможности, поемайки твърде много неща наведнъж или на този, който му е възложил задачите, без да помисли, доколко е реално те да бъдат изпълнени от конкретния служител.

В други случаи пък имаме понижена продуктивност, която може да се дължи на вършене на по-малък обем работа спрямо възможностите, допускане на много грешки в работата, които трябва да се коригират впоследствие, отлагане изпълнението на задачи, без да имат сериозни причини за това и други.

Добрата лична организация на работното място е първостепенно условие за повишаване ефективността на бизнеса и подобряване на финансовите резултати. Тя трябва да присъства на всички нива – както при мениджърите, така и при служителите. За целта е необходимо хората да разполагат с необходимите знания за това и чрез практическото им приложение да изградят устойчиви навици за ефикасна лична организация. За съжаление много фирми у нас не обръщат достатъчно внимание на развитието на необходимите умения за това у мениджърите и служителите, което води след себе си множество негативи като по-ниски бизнес резултати, висок стрес в работата, понижена мотивация у хората  и други. 

Справянето с това предизвикателство не е трудно и става на 2 стъпки:

  1. Стъпка 1 – Обучение на хората за ефективно управление на времето. 
  2. Стъпка 2 – Създаване на навици у мениджърите и служителите за прилагане на научените неща в стъпка 1.

Тренингите „Управление на времето“ разглеждат най-ефективните методи, подходи и техники за повишаване продуктивността на работното място.

Участниците в обученията "Управление на времето" постигат увеличение на своята продуктивност чрез развитие на умения за:

Правилно планиране на задачите.

Изпълнение на задачите по приоритети.

Изпълнение на по-голям брой задачи в ежедневието.

Изпълнение на задачите в заложените срокове.

Минимизиране грешките в работата.

Намаляване стреса в работата.

При подготовката на материалите за тези обучения правим задълбочено проучване на предизвикателствата, които участниците имат в управлението на времето си. На тази база разработваме индивидуализирани материали за вътрешно-фирмен тренинг, които развиват необходимите умения за ефективно управление на времето.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Тренингите включват:

Мултимедийни презентации

Интензивни практически упражнения

Решаване на казуси

Печатни материали за всеки участниик

Сертификати за преминато обучение

Семинарни пакети - папки, падове и химикалки

Технически спецификации на тренингите "Управление на времето"

Дял на практическата част

50%

Брой участници

5 - 15 души

Продължителност на един тренинг

1 или 2 дни

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти