Skip links

Видеа

Възражението за цената в продажбите – как да работим с него?

Коя е една от често срещаните бариери пред мотивацията на екипите?

Кое е едно от ключовите продажбени умения

Поредица от видео материали за управление на бизнеса в условия на непредсказуемо развитие на събитията

Планиране развитието на бизнеса – част 1

Планиране развитието на бизнеса – част 2

Планиране развитието на бизнеса – част 3

Комуниакция с клиентите – част 1

Комуниакция с клиентите – част 2

Част от нашите клиенти