Skip links

Мотивационни тренинги

Мотивационните тренинги имат за цел да помогнат на служителите да повишат своята мотивация и да развият силна ангажираност към работата. 

Резултатите на всяка фирма са в пряка зависимост от мотивацията. Тя е основен фактор определящ нивото на продуктивност на служителите. Затова мениджмънтът трябва да е фокусиран постоянно върху поддържането на висока мотивация у хората. 

Мотивационните тренинги помагат за:

Повишаване на бизнес резултатите.

Увеличаване ангажираността на хората към работата.

Подобряване сплотеността на екипите.

Увеличаване лоялността на служителите към фирмата.

Намаляване текучеството на персонал.

Минимизиране на грешките в работата.

Мотивационните тренинги се разработват индивидуално за всяка фирма след задълбочено проучване на предизвикателствата в мотивацията на хората и целевите области за подобрение.

В зависимост от ситуацията във всяка фирма може да се проведе еднократен тренинг или серия от няколко тренинга.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Тренингите включват:

Мултимедийни презентации.

Интензивни практически упражнения.

Печатни материали за всеки участник.

Семинарни пакети – папки, падове и химикалки.

Сертификати за преминато обучение.

Технически спецификации на Мотивационните тренинги:

Дял на практическата част

60%

Брой участници

5 - 15 души

Продължителност на един тренинг

половин или един ден

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти