Skip links

Тренинги "Продажбени умения"

Вижън Т ЕООД  разполага с уникално портфолио от вътрешно-фирмени продажбени тренинги. 

Първостепенната цел на тренингите „Продажбени умения“ е повишаване продажбените резултати.

Нашето портфолио продажбени тренинги включва:

Про-активни продажби към нови бизнес клиенти

Тренинги, в които се изучава целия процес на продажбата към целеви клиенти. Обучението разглежда всички етапи на продажбата, започвайки от проучването на клиента, установяване на първи контакт, уговаряне среща с лицето вземащо решение, офериране и други – до финалната фаза затваряне на продажбата и стартиране работа с клиента.

Развитие на продажбите към съществуващи бизнес клиенти

Тренинги, които развиват умения за дългосрочно развитие на взаимоотношенията с настоящите клиенти. Изучават се подходите за разширяване бизнеса с клиентите, превръщането им в лоялни клиенти и заемането на позицията основен или ексклузивен партньор.

Провеждане на високо-ефективни продажбени срещи с бизнес клиенти

Тренинги, развиващи умения за постигане на максимални продажбени резултати по време на срещи с клиенти. Изучават се подходите за подготовка, дефиниране на продажбени цели, структуриране и провеждане на срещите с клиенти за ефективно придвижване на продажбения процес към постигане на сделка.

Справяне с възражения на клиенти

Разглеждат се причините, които стоят зад възраженията на клиентите. Дефинират се различните възражения на клиентите и се изучават практически подходи за справяне с тях. Детайлно се разглежда възражението за цената и подходите към него във всяка конкретна ситуация.

Водене на преговори чрез стойностни предложения към клиентите

Изучават същността на стойностните предложения и начините за тяхното структуриране. Разглеждат се подходите за използване на стойностните предложения при преговаряне с клиенти, насочени към постигане на споразумения за съвместна работа, без да се стига до намаляване цените на предлаганите решения.

Продажби към висшия мениджмънт

Изучават се подходите за продажбена комуникация с мениджърите на високи позиции. Разглеждат се начина на мислене на висшите мениджъри, методите за уговаряне на срещи с тях, подходите за провеждане на продажбени срещи, структурирането на продажбени предложения и други. Изучават се специфичните фактори, мотивиращи висшия мениджмънт при вземането на решения за закупуване и тяхното използване в преговорите.

Техники за активни продажби в търговски обект (магазин, шоурум, офис)

Разглеждат се подходите за ефективна продажбена комуникация, включваща установяване на първоначален контакт, проучване на потребностите, представяне на най-подходящото решение за клиента, работа с възражения и активно търсене ангажимент за закупуване.

Изнасяне на силни продажбени презентации

Тренингите развиват умения за високо-ефективно представяне на продажбени предложения към клиенти. Разглеждат се специфичните подходи за презентиране пред лицата вземащи на решение за закупуване. Изучават се техниките за водене на интерактивен диалог с публиката, справяне със скептични изявления и възражения, про-активно търсене на ангажимент и други. Обученията развиват умения, както за въздействащо изнасяне на презентациите, така и за тяхната подготовка, включително структуриране на ефективни Power Point слайдове.

Управление на времето за търговски представители

Изучават се специфични методи и техники за оптимална лична организация на работата с цел използване максимална част от времето за продажбена дейност на хората, които правят активни посещения при клиенти. Обучението развива умения за постигане на максимална ефективност в работата, водеща до повишаване на личните продажбени резултати на всеки участник.

Продажби по телефона

Тренинги, на които се изучават техниките за телефонни продажби. Проследяват се етапите на продажбените разговори, подходите за създаване на позитивен начален контакт с клиентите, начините за проучване на потребностите, представянето на продажбените предложения, справяне с телефонните възражения, про-активното търсене на затваряне и други.

Продажбени уъркшопи

Изцяло практически мероприятия, в които се работи за усъвършенстване на търговските умения и техники изучавани в тренингите. По време на уъркшопите се обсъждат и казуси от продажбената дейност на отделните търговци.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Вътрешно-фирмените тренинги по продажбени умения се разработват индивидуално за всяка фирма, след задълбочено проучване и анализ потребностите за обучение на участниците.
 
Ние работим с нашите клиенти за повишение на продажбени резултати чрез системен подход, базиран на вътрешно-фирмени програми, включващи широк кръг мероприятия, насочени към развитие на силни търговски екипи.

Тренингите „Продажбени умения“ включват:

Мултимедийни презентации

Интензивни практически упражнения

Ролеви игри, които се записват с видеокамера

Печатни материали за всеки участник

Семинарни пакети – папки, падове и химикалки

Сертификати за преминато обучение

Технически спецификации на тренингите „Продажбени умения“:

Дял на практическата част

50%

Брой участници

5 - 15 души

Продължителност на един тренинг

1 или 2 дни

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти