Skip links

Сертифициран коуч – каква е разликата

Водещата световна организация за сертифициране на професионални коучове е Международната коучинг федерация – International Coaching Federation ( ICF ) www.coachingfederation.org

Коучовете сертифицирани от ICF следват най-високите професионални стандарти в своята работа, което е гаранция за техните клиенти, че ще получат качествен и ефективен коучинг.

Сертифицирането е възможно само след преминаване на специализирано обучение за коучове по програма одобрена от ICF. Това гарантира, че коучът ще разполага с всички необходими знания и умения, за да осигури на клиентите си качествена услуга. 

Самото сертифициране преминава през сериозни изпитни мероприятия, в които кандидатът трябва да докаже, че притежава конкретни знания и практически умения за провеждане на коучинг. 

След първоначалното сертифициране, съгласно политиката на ICF, всеки коуч преминава последващи сертификации на всеки 3 години. През периодите между регулярните сертифицирания, ICF изисква коучовете да работят за допълнително развитие на своите професионални знания и умения чрез участие в различни мероприятия – надграждащи обучения, менторски часове, коучинг конференции, форуми и други. 

ICF има 3 сертификационни нива за коучове, които отразяват техният професионален опит и умения. Всяко от тези нива е свързано с доказване на натрупан практически опит в коучинг часове с клиенти, както и изпити за демонстриране на специфични професионални умения, изисквани от ICF за всяко ниво:

Първо ниво – ACC (Accredited Certified Coach)

Това е началното ниво, с което започва всеки коуч което изисква доказване на коучинг практика минимум 100 часа и изпит за демонстриране на базови коучинг умения.

Второ ниво – PCC (Professional Certified Coach)

Това е ниво, което изисква доказване на развита коучинг практика минимум 500 часа и изпит за демонстриране на задълбочени професионални умения, специфични за PCC.

Трето ниво – MCC (Master Certified Coach)

Най-високото ниво, което е свързано с доказване на коучинг практика минимум 2500 часа и изпит демонстриране на най-високото ниво на коучинг умения, специфични за MCC.

Политиката на ICF гарантира, че сертифицираните от нея коучове ще осигуряват на своите клиенти златен стандарт (Gold Standard) в коучинга, или по друг начин казано професионални услуги с много висока стойност. Всичко това е свързано със сериозни инвестиции на време и финансови средства, които един коуч прави в постоянен план за своето професионално развитие.

Работата с професионален коуч сертифициран от ICF е инвестиция, която се възвръща многократно. 

В България все още няма нормативна база регламентираща работата на професионалните коучове. Това означава, че всеки може да се представи за коуч – независимо дали притежава необходимата квалификация или не.

Най-добрият подход когато се избира коуч е да се потърси информация дали е сертифициран и от кого. Най-добре е, ако той е сертифициран от ICF, защото това е гаранция за професионализъм. Също така сертификационното ниво от ICF показва натрупания опит и нивото на уменията на коуча. 

В случай че един коуч не може да представи документ от доказана международна организация за сертифициране на коучове, съществува сериозен риск, той да не разполага с необходимите компетенции за осигуряване на качествен коучинг. А това ще донесе на клиента не само разочарование, но загуба на време и пари.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за коучинг

Част от нашите клиенти