Skip links

Общоизвестен факт е, че хората могат толкова колкото знаят. Когато има регулярно надграждане на техните знания и умения, това отключва у тях потенциал за постигане на по-високи резултати в работата.

Тренинги

Ние сме специализирани в индивидуалното разработване и провеждане на вътрешно-фирмени тренинги, защото това е най-добрият подход за ефективно развитие на хората. Нивото на успеваемост и развитие на всеки бизнес зависи на първо място от способностите на мениджърите и служителите.

Нашите вътрешно-фирмени практически тренинги помагат за повишаване на бизнес резултатите чрез постъпателно развитие професионалните компетенции на мениджърите и служителите.

Обученията ни обхващат широк кръг теми, които са важни за екипа на всяка фирма:

Тренингите се разработват индивидуално за всяка фирма. За целта се провежда задълбочено проучване и анализ потребностите за обучение. На тази база се разработват учебни материали, които съответстват на реалните ситуации в работата на участниците.

Всички индивидуално разработени обучения са съобразени с особеностите на бизнеса на клиентите. Това осигурява високоефективен учебен процес, спомагащ за повишаване на бизнес резултатите. В разработването на учебните материали и провеждането на мероприятията използваме най-съвременните методи в бизнес обученията. 

Обученията съдържат голям брой практически задачи и казуси, които помагат на участниците да отработват изучаваните неща. В част от тренингите са включени и ролеви игри по специално разработени сценарии отразяващи реални ситуации от ежедневната работа на участниците. 

Винаги следваме най-добрите практики в провеждането на бизнес обучения – групи до 15 души, интерактивна среда, мултимедийни презентации, видеоматериали, дискусии с флипчарт, дял на практическата част от 50% до 70%, упражнения в малки групи и други. 

Провеждаме обучения във всяка точка на България на места, които са най-удобни за клиентите. 

Имаме богат опит в реализирането на вътрешно-фирмени обучителни проекти за фирми от различни браншове. В нашата работа винаги сме посветени на това да подкрепяме хората да постигат по-високи резултати. Множеството референции от наши клиенти отразяват качеството и ефективността на тренингите ни.

Специализирани сме в развитие на мениджъри и служители в областите:

Лидерски умения

Продажбени умения

Екипна ефективност

Презентационни умения

Управление на времето

Водене на преговори

Обслужване на клиенти

Нашите обучения се водят от висококвалифицирани бизнес треньори с дългогодишен опит. Използваме най-съвременните методи и техники за бизнес обучения. С това гарантираме на клиентите си най-високо ниво на учебния процес.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти