Skip links

Общоизвестен факт е, че хората могат толкова колкото знаят. Когато има регулярно надграждане на техните знания и умения, това отключва у тях потенциал за постигане на по-високи резултати в работата.

Тренинги

Нашите вътрешно-фирмени практически тренинги помагат за повишаване на бизнес резултатите чрез постъпателно развитие професионалните компетенции на мениджърите и служителите. 

Тренингите се разработват индивидуално за всяка фирма. За целта се провежда задълбочено проучване и анализ потребностите за обучение. На тази база се разработват учебни материали, които съответстват на реалните ситуации в работата на участниците.

Специализирани сме в развитие на мениджъри и служители в областите:

Лидерски умения

Продажбени умения

Екипна ефективност

Презентационни умения

Управление на времето

Водене на преговори

Обслужване на клиенти

Нашите обучения се водят от висококвалифицирани бизнес треньори с дългогодишен опит. Използваме най-съвременните методи и техники за бизнес обучения. С това гарантираме на клиентите си най-високо ниво на учебния процес.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти