Skip links

Тренинги "Обслужване на клиенти"

Осигуряването на качествено обслужване е критично важно за всяка фирма, защото:

Все повече клиенти вземат решение за закупуване, въз основа на отношението, което се проявява към тях.

Много фирми у нас не отделят необходимото внимание на нивото на обслужване. В резултат на това често възникват ситуации на загубени клиенти. Проучванията в различни страни по света показват, че незадоволителното обслужване е водещата причина клиентите да отиват при конкуренцията.

Всеки бизнес е фокусиран върху повишаването на продажбите на своите продукти и услуги. Ако продажбената дейност привлича нови клиенти, то качественото обслужване ги мотивира да купуват отново от същата фирма.

Подходът в текущата работа с клиентите е от първостепенно значение за изграждането на дългосрочни взаимоотношения с тях. Той е най-важният инструмент за създаването на лоялност, която е основен мотиватор за регулярни покупки.

И не на последно място доволните хора осигуряват допълнителни продажби за бизнеса благодарение на препоръките към свои познати, приятели и други. А това са продажби, в които практически не са вложени никакви усилия.

Първото условие за осигуряване на качествено обслужване е наличието на отлично подготвени служители. Ефективността на тази дейност е в пряка зависимост от професионализма и мотивацията на хората, които я извършват. Тези две неща трябва да бъдат балансирани. Ако хората притежават добри професионални умения, но работната среда не е достатъчно мотивираща, те едва ли ще правят най-доброто, на което са способни. В случай че има мотивираща работната среда, но служителите не са достатъчно квалифицирани, те често ще допускат грешки, което ще води до незадоволителни резултати.​

Ние провеждаме практически тренинги, които помагат на служителите да развият необходимите умения за създаване на висока клиентска удовлетвореност.​

Обученията осигуряват пълния набор от знания и практически подходи за първокласно обслужване.

Участниците в тренингите развиват умения за:

Ефективна комуникация:

Дистанционно по телефон, Е-мейл и чат.

Лице в лице в търговски обект или офис.

Работа с недоволни клиенти.

Продажбена активност при текущо обслужване.

В резултат на тренингите „Обслужване на клиенти“ фирмите постигат:

Увеличение на приходите от продажби.

Повишение нивото на клиентска удовлетвореност.

Увеличение броя на новите клиенти, дошли след препоръки.

Сериозен спад в броя на загубените клиенти.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Материалите за тренингите  се разработват индивидуално за всяка фирма, след задълбочено проучване на потребностите за обучение на участниците. Това гарантира, че служителите ще бъдат обучени на най-добрите подходи за първокласно обслужване в сферата на техния бизнес.

Тренингите включват:

Мултимедийни презентации

Печатни материали за всеки участник

Семинарни пакети - папки, падове и химикалки

Интензивни практически упражнения

Ролеви игри, които се записват с видеокамера

Сертификати за преминато обучение

Технически спецификации на тренингите „Обслужване на клиенти“:

Дял на практическата част

50%

Брой участници

5 - 15 души

Продължителност на един тренинг

1 ден

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти