Skip links

Тренинги "Обслужване на клиенти"

Осигуряването на качествено обслужване на клиентите е критично важно за всяка фирма, защото:

Все повече клиенти вземат решение за закупуване, базирано на обслужването, което получават или очакват да получат.

Ако продажбената дейност привлича нови клиенти, то качественото обслужване ги мотивира да купуват отново от същата фирма.

Нивото на обслужване е от първостепенно значение за създаването на лоялни клиенти, които осигуряват основните приходи за бизнеса чрез регулярните си покупки.

Първото условие за качествено обслужване на клиентите е наличието на отлично подготвени служители.

Тренингите „Обслужване на клиенти“ осигуряват пълния набор от знания и практически подходи за първокласно обслужване на клиенти – продажбено и след-продажбено.

Участниците в тренингите развиват умения за:

Ефективна комуникация с клиенти:

Дистанционно – телефон, Е-мейл и чат.

Лице в лице в търговски обект или офис.

Работа с трудни клиенти.

Продажбена активност при обслужване на клиенти.

В резултат на тренингите „Обслужване на клиенти“ фирмите постигат:

Увеличение на приходите от продажби към постоянни клиенти.

Повишение нивото на клиентска удовлетвореност, водещо до повече лоялни клиенти.

Увеличение броя на новите клиенти, дошли след препоръки от съществуващи клиенти.

Сериозен спад в броя на загубените клиенти.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Материалите за тренингите „Обслужване на клиенти“ се разработват индивидуално за всяка фирма, след задълбочено проучване на потребностите за обучение на участниците. Това гарантира, че служителите ще бъдат обучени на най-добрите подходи за първокласно обслужване на типичните клиенти, с които работят.

Тренингите включват:

Мултимедийни презентации

Печатни материали за всеки участниик

Семинарни пакети - папки, падове и химикалки

Интензивни практически упражнения

Ролеви игри, които се записват с видеокамера

Сертификати за преминато обучение

Технически спецификации на тренингите „Обслужване на клиенти“:

Дял на практическата част

50%

Брой участници

5 - 15 души

Продължителност на един тренинг

1 ден

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти