Skip links

Тренинги "Презентационни умения"

Тренингите „Презентационни умения“ развиват способности за изнасяне на въздействащи бизнес презентации, които постигат желаните резултати.

Въздействащата презентация е тази, която грабва вниманието публиката още от самото начало, поддържа интереса й жив през цялото време и успява да спечели нейната подкрепа за представената идея или предложение.

Участниците в тренингите изучават пълния набор от методи, подходи и техники за въздействащо презентиране:

Как да започват своите презентации със силни и интригуващи въведения.

Как да преодоляват успешно сценичната треска.

Как да се държат по време на презентиране.

Как да използват различни техники за говорене пред публика.

Как да представят нещата по въздействащ начин.

Как да комуникират с публиката.

Как да поддържат интереса на публиката.

Как да изготвят ефективни Power Point слайдове за своите презентации.

Как да работят правилно с презентационна техника.

Как да приключват презентациите си по запомнящ се начин.

Материалите за тренингите се разработват индивидуално за всяка фирма след задълбочено проучване и анализ на:

Потребностите за обучение на участниците

Публиката, пред която се презентира

Нивото на индивидуалните презентационни умения на участниците

Типове презентации, които се изнасят

Целите, които трябва да се постигат чрез презентациите.

Уменията на участниците заструктуриране на ефективни Power Point слайдове.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Тренингите включват:

Мултимедийни презентации

Интензивни практически упражнения

Индивидуални презентации, които се записват с видеокамера

Печатни материали за всеки участник

Семинарни пакети - папки, падове и химикалки

Сертификати за преминато оучение

Технически спецификации на тренингите "Презентационни умения"

Дял на практическата част

50%

Брой участници

4 - 12 души

Продължителност на един тренинг

2 или 3 дни

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти