Skip links

Тренинги "Презентационни умения"

В съвременния бизнес често се изнасят посредствени презентации, които отегчават публиката. Вследствие на това тя губи интерес и презентациите не постигат желаните цели. Причините за това винаги са едни и същи – липса на необходимите презентационни умения.

Въздействащата презентация е тази, която грабва вниманието публиката още от самото начало, поддържа интереса й жив през цялото време и успява да спечели нейната подкрепа за представената идея или предложение.

Изнасянето на силни презентации изисква овладяване на множество специфични методи и техники. За целта е необходимо преминаване на специализирано обучение за това.

Нашето обучение „Презентационни умения“ развива необходимите умения за изнасяне на въздействащи презентации, които постигат желаните резултати. То е разработено специално за хора, които изнасят бизнес презентации, както вътрешно-фирмени, така и пред клиенти.

Участниците в обучението изучават задълбочено целия процес на презентиране, като паралелно с това отработват презентационните подходи чрез специализирани практически задачи.

Важен елемент от тренингите е практическото изнасяне на презентации от всеки участник, по време на което се прилагат и отработват специфичните техники за презентиране.

Едно от най-важните неща в презентирането е справянето със сценичната треска. В нашето обучение се разглеждат различни методи и подходи за нейното преодоляване, благодарение на които участниците са в състояние да я преодоляват още в първите минути на презентациите.

Учебният процес протича в интерактивна среда с дял на практическата част от 50%.

Участниците в тренингите изучават пълния набор от методи, подходи и техники за въздействащо презентиране:

Как да започват своите презентации със силни и интригуващи въведения.

Как да преодоляват успешно сценичната треска.

Как да се държат по време на презентиране.

Как да използват различни техники за говорене пред публика.

Как да представят нещата по въздействащ начин.

Как да комуникират с публиката.

Как да поддържат интереса на публиката.

Как да изготвят ефективни Power Point слайдове за своите презентации.

Как да работят правилно с презентационна техника.

Как да приключват презентациите си по запомнящ се начин.

Материалите за тренингите се разработват индивидуално за всяка фирма след задълбочено проучване и анализ на:

Потребностите за обучение на участниците

Публиката, пред която се презентира

Нивото на индивидуалните презентационни умения на участниците

Типове презентации, които се изнасят

Целите, които трябва да се постигат чрез презентациите.

Уменията на участниците заструктуриране на ефективни Power Point слайдове.

Индивидуалното разработване на учебните материали осигурява обучения, които отговарят на специфичните потребности на участниците, както и на тематичните презентации, които изнасят.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Тренингите включват:

Мултимедийни презентации

Интензивни практически упражнения

Индивидуални презентации, които се записват с видеокамера

Печатни материали за всеки участник

Семинарни пакети - папки, падове и химикалки

Сертификати за преминато обучение

Технически спецификации на тренингите "Презентационни умения"

Дял на практическата част

50%

Брой участници

4 - 12 души

Продължителност на един тренинг

2 или 3 дни

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти