Skip links

Тренинги "Екипна ефективност"

Тренингите „Екипна ефективност“ помагат за изграждане на силни екипи, които притежават необходимите знания и умения за успешно постигане на своите цели и справяне предизвикателствата в работата.

Екипите преминали през тези тренинги повишават чувствително своята ефективност чрез:

Повишаване на екипните резултати.

Подобряване на комуникацията, както в самия екип, така и с други екипи.

Издигане индивидуалното мислене на хората на ниво "Какво е важно за екипа".

Минимализиране на грешките в работата.

Развитие на креативното мислене в екипа.

Бързо и ефективно справяне с конфликтите в екипа.

Намаляване стреса в работата.

Повишаване мотивацията на екипа.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Тренингите „Екипна ефективност“ се разработват индивидуално за всеки клиент.

Те са със силно изразена практическа част, включваща различни активности, които помагат на участниците да усвояват и отработват най-добрите подходи за екипно взаимодействие.

Изграждането на силен екип е процес, който изисква целенасочена постоянна работа.

Ние работим с нашите клиенти за развитието на техните екипи чрез системен подход, базиран на вътрешно-фирмени програми, включващи широк кръг мероприятия, част от които са тренингите „Екипна ефективност“.

Тренингите включват:

Мултимедийни презентации

Интензивни практически упражнения

Ролеви игри, които се записват с видеокамера

Печатни материали за всеки участник

Сертификати за преминато обучение

Семинарни пакети - папки, падове и химикалки

Технически спецификации на тренингите "Екипна ефективност"

Дял на практическата част

50%

Брой участници

до 15 души

Продължителност на един тренинг

1 ден

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти