Вижън Т ЕООД е създадена преди 15 години. През този период се утвърдихме, като една от водещите обучителни организации на българския пазар в сферата на soft skills компетенциите.

Нашата мисия е да помагаме на фирмите да постигат по-високи бизнес резултати чрез качествено повишаване нивото на професионалните знания и умения на техните мениджъри и служители.

Специализирани сме в реализирането на вътрешно-фирмени обучителни проекти, индивидуален коучинг за мениджъри и стратегическо бизнес консултиране, чрез които помагаме на клиентите да постигат едно или повече от следните 3 неща:

  • Увеличаване на приходите.
  • Намаляване на разходите.
  • Редуциране или елиминиране на рискове за бизнеса. 
 

Нашата ценностна система в бизнеса е базирана на 7 принципа: 
 

1) Вършим своята работа, посветени на интересите на клиента.

2) Всеки клиент за нас е VIP.

3) Гарантираме безкомпромисно качество на нашите услуги.

4) Подхождаме с внимание към детайла във всеки проект.

5) Осигуряваме индивидуални решения за всеки отделен клиент.

6) Прилагаме най-съвременните методики в обученията и коучинга.

7) Осигуряваме решения с висока възвръщаемост на инвестицията.


Притежаваме богат опит в работата с бизнес организации от различни браншове. Това ни помага да осигуряваме най-правилните индивидуализирани решения за всеки клиент.


Нашите обучения и коучинг разгръщат скрития потенциал на най-ценния ресурс в бизнеса – хората. Няма горна граница във възможностите за повишаване на професионалните компетенции. Всеки мениджър, всеки служител, винаги може да стане още по-добър в своята работа. А това неминуемо води до подобрение на неговите резултати. Затова дългосрочната политика за развитие на хората чрез обучения и коучинг е инвестиция с многократна възвръщаемост за бизнеса.


Важна особеност за постигането ефективно развитие на хората чрез обучение е, че това е процес, а не еднократно събитие. Този процес включва поредица от взаимосвързани мероприятия, които се провеждат в определен времеви хоризонт. Развитието на хората работи с натрупване. Всяко следващо мероприятие в процеса усъвършенства допълнително придобитите до момента умения и добавя нови към тях. Подобно на професионалните спортисти, които тренират постоянно, за да постигат все по-добри резултати, служителите също имат необходимост от подобен подход.


Наличието на целенасочена обучителна политика във фирмите носи ред допълнителни позитиви. Тя увеличава лоялността на служителите, поддържа мотивацията им на високо ниво и не на последно място чувствително намалява текучеството на персонал, с което се спестяват множество проблеми и последващи разходи за бизнеса.


Какво се получава когато една фирма предпочете да проведе еднократно обучение за свои служители, защото по една или друга причина не приема идеята за обучителен процес? На първо място ефектът на мероприятието отзвучава относително бързо – в рамките на 2 – 3 месеца. На второ място хората постигат минимални подобрения в работата си, защото процесът е спрял в своето начало. Това е същото като потеглянето на спрял автомобил - знаем, че трябва да започнем с включване на първа скорост. Това обаче ни осигурява самото потегляне. Ако решим да продължим само на първа скорост едва ли ще стигнем далеч. Именно затова когато наберем малко скорост включваме на следващите скорости – втора, трета и т.н. Така осигуряваме колата да се движи достатъчно бързо, за да стигнем за възможно най-кратко време до желаното място. Провеждането на еднократно обучение в повечето случаи не води до значими резултати и се явява по-скоро разход, който не постига желаната възвръщаемост.


Когато говорим за обучителен процес той включва разнородни мероприятия, които помагат както за прякото развитие на хората, така и за проследяване на резултатите и оценка на ефективността. Тези мероприятия се селектират индивидуално за всеки проект като включват 4 групи дейности:

Група 1 – обучителни дейности. Целта им е предаване и отработване на конкретни знания и умения. Тук се включват тренинги, семинари, уебинари, индивидуални обучения и други.

Група 2 – практически дейности. Те имат за задача усъвършенстване и задълбочаване на вече изучени умения. Мероприятия, които се включват тук са практически уъркшопи, брейн сторминг сесии, фасилитаторски сесии и други.

Група 3  – коучинг дейности. Целта им е максимално разгръщане вътрешния потенциал у хората за справяне с предизвикателства в работата и повишение на резултатите. Тук се включват индивидуални и екипни коучинг сесии.

Група 4  – дейности за оценка. Чрез тях се събира предварителна и последваща информация за оценка потребностите за обучение и постигнатите подобрения в резултатите на хората. Тук се включват мероприятия като индивидуални интервюта, фокус групи, попълване на анкети, 360 градусови обратни връзки, анализи на резултати по зададени показатели и други.
 

Ефективността на един обучителен проект зависи в огромна степен от правилния избор на подходящи мероприятия, които да се включат в него, качественото разработване на материалите за всяко от тях и най-вече прецизността в изпълнението на всяка стъпка.
 

Когато работим по проекти на наши клиенти ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.