Skip links

Тренинги "Ориентация към клиента"

Тренингите „Ориентация към клиента“ разглеждат най-ефективните методи, подходи и техники за повишаване продуктивността на работното място.

Управлението на времето е ключов фактор за индивидуалните резултати на всеки мениджър и служител. Доброто управление на времето на всички нива е първостепенно условие за повишаване ефективността на бизнеса и подобряване на финансовите резултати.

Участниците в обученията "Ориентация към клиента" постигат увеличение на своята продуктивност чрез развитие на умения за:

Правилно планиране на задачите.

Изпълнение на задачите по приоритети.

Изпълнение на по-голям брой задачи в ежедневието.

Спазване на заложените срокове за изпълнение.

Минимализиране грешките в работата и намаляване стреса в работата.

При подготовката на материалите за тези обучения правим задълбочено проучване на предизвикателствата, които участниците имат в управлението на времето си. На тази база разработваме индивидуализирани материали за вътрешно-фирмен тренинги, които развиват необходимите умения за ефективно управление на времето.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение!

Тренингите включват:

Мултимедийни презентации

Интензивни практически упражнения

Решаване на казуси

Печатни материали за всеки участниик

Сертификати за преминато обучние

Семинарни пакети - папки, падове и химикалки

Технически спецификации на тренингите "Ориентация към клиента"

Дял на практическата част

Х%

Брой участници

Х души

Продължителност на един тренинг

Х дни

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение!

Част от нашите клиенти