Skip links

Политика за поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани от Вижън Т ЕООД

Регламент 2016/679 (ЕС)

Чл. 1.  Oбхват

Този документ описва как Вижън Т ЕООД обработва и съхранява личните данни, получени от Вас, чрез уебсайта www.vt-bg.com или по друг начин. Моля, прочетете политиката за поверителност внимателно, защото, предоставяйки свои лични данни на Вижън Т ЕООД, Вие се съгласявате с нейните условия. 

Ние си запазваме правото да правим промени в политиката за поверителност. За целта Ви препоръчваме да я препрочитате регулярно, за да се информирате за настъпили промени в нея, тъй като, след като публикуваме всяка промяна, в случай че продължавате да ни предоставяте свои лични данни, това означава, че сте съгласни с новите условия.

Чл. 2.  Събиране на лични данни

Ние събираме само основни лични данни, които се ограничават до име, фамилия, Е-мейл и телефон.

Вижън Т ЕООД събира Ваши лични данни,  в следните случаи:

  • При обработване на Ваши запитвания, получени чрез формата за контакти в уебсайта www.vt-bg.com или по Е-мейл. В този случай ние събираме следните лични данни: име и фамилия, Е-мейл и телефон.
  • За целите на услугите, които предоставяме. В този случай личните данни, които събираме се ограничават само до име и фамилия.

Чл. 3.  Защо имаме нужда от Вашите данни 

Ние се нуждаем от Вашите лични данни, за да Ви предоставим услугите, които желаете да ползвате от нас, както и да Ви изпратим информация, която сте поискали да получите от нас.

Ние няма да събираме лични данни, от които нямаме нужда за горепосочените цели.

Чл. 4.  Споделяне на лични данни

Ние ще използваме събраните лични данни за изпълнение на нашите ангажименти и задължения, както и за да упражняваме своите права по силата на споразуменията ни с клиенти и партньори.
Можем да предоставяме информацията Ви на трети лица, доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации, единствено за целите на изпълнението на задачи и предоставянето на услуги за Вас от наше име.

Когато Вие ни давате информация за друго лице, то трябва да се е съгласило да обработим предоставените от Вас негови лични данни.

Когато изпращате информация за друго лице, Вие потвърждавате, че сте го уведомили, кои данни ни предоставяте за него и как то може да има достъп до тях, ако му е необходимо да коригира данните, които съхраняваме за него.

Чл. 5.  Закони за защита на данните

Вашите лични данни са защитени от законодателството на Република България и  Регламент 2016/679 на ЕС за защита на данните.

Чл. 6.  Използване на събраната информация

Ние ще използваме Вашата лична информация, за да отговорим на получените от Вас запитвания и за изпълнението на нашите услуги.

Чл. 7.  Трансфериране на личните данни

Събираните лични данни може да се съхраняват и на територията на чужди държави за целите на използването на облачни услуги и съхранение на бази данни на Вижън Т ЕООД.

Чл. 8.  Защита на лични данни

Ние предприемаме съответните технически мерки за защита на Вашата лична информация, включително редовно архивиране на нашата база данни.

Независимо че ние предприемаме необходимите технически мерки за защита на Вашата сигурност, трябва да  имате предвид, че прехвърлянето на данни по Интернет не винаги може да бъде 100% сигурно, така че Вие използвате сайта Вижън Т ЕООД  на свой собствен риск.

Чл. 9.  Запазване на лични данни

Ние пазим Вашите лични данни за толкова време, колкото е необходимо, за да изпълним ангажиментите и целите, заради които ги събираме, при стриктно спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в действащите нормативни актове.

Чл.10. Използване на „бисквитки“ (‘cookies’)

Уебсайтът на Вижън Т ЕООД може да използва бисквитки. Чрез тях получаваме статистически данни за действията Ви в браузъра. Бисквитките не Ви идентифицират като личност. Обобщените статистически данни, които получаваме чрез тях не включват лична информация. Бисквитките помагат да подобряваме нашия уебсайт и да Ви предоставяме по-добри персонализирани услуги.

Когато се съгласявате да ползвате нашия сайт, Вие давате своето съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“, докато разглеждате уебсайта на Вижън Т ЕООД, бихте могли да ги откажете. Можете да направите това като настроите интернет браузъра си да Ви предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им.

Чл. 11.  Връзки към други уеб сайтове

Нашият сайт съдържа връзки към други сайтове. Ние не сме отговорни за политиката на конфиденциалност на други сайтове и Ви препоръчваме да прочетете политиката за конфиденциалност на всеки уеб сайт, който събира лична информация от Вас.

Ние можем да свържем съдържание или услуги от други уеб сайтове. Тези други уеб сайтове не са предмет на настоящата декларация за поверителност. Препоръчваме Ви да проверите каква е политиката за поверителност на всеки такъв уеб сайт, за да определите, как този сайт защитава Вашата поверителност.

Чл. 12.  Какви са Вашите права след като сте ни предоставили личните си данни

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.

Имате право, по всяко време, да оттеглите своето съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе цели.

Имате право на достъп до личните си данни и право да поискате от Вижън Т ЕООД заличаване, коригиране или блокиране на личните Ви данни. 

За да поискате достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:

  • Име и фамилия за идентифициране на съответното физическо лице.
  • Вашите Е-мейл и телефон.
  • Описание на Вашето искане.
  • Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
  • Нотариално заверено пълномощно, когато се заявлението се подава от упълномощено лице.

Заявлението се изпраща на Е-мейл: office@vt-bg.com 

Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране в срок до 14 (четиринадесет) дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.

Вие ще бъдете уведомени по Е-мейл за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това, съгласно изискванията на закона.

Чл. 13.  Промени в нашата Политика на поверителност

Всякакви промени в нашата политика за поверителност ще бъдат публикувани на уебсайта на Вижън Т ЕООД.

Чл. 14.  Контакти

За да получите копие от личните си данни, да коригирате неточности или ако имате някакви въпроси или притеснения относно това как обработваме личните Ви данни, моля пишете ни на нашия Е-мейл: office@vt-bg.com 

Чл.15. Преразглеждане на Политика за поверителност

Ние преглеждаме редовно тази Политика, за да осигуряваме постоянна надеждна и законосъобразна за защита на Вашите лични данни. Последната актуализация на Политиката за поверителност на Вижън Т ЕООД е от 25 Май 2018 г. и е в съответствие с Регламент 2016/679 (ЕС).