Skip links

Развитие на високоефективни екипи

Изпълнението на повечето дейности във фирмите изисква работа в екип. Един силен екип е в състояние да постига в пъти по-високи резултати в сравнение с такъв, който не е добре сработен. Развитието на силен екип е процес, който изисква дългосрочна методична работа с хората. 

Ние предлагаме вътрешно-фирмени програми за развитие на високоефективни екипи, които осигуряват значими подобрения в работата и резултатите на екипите. 

Всяка програма се разработва индивидуално след задълбочено проучване и анализ спецификите на бизнеса, целите в работата на екипа, оперативните задачи на екипа,  настоящото нивото на екипно взаимодействие, потребностите за развитие на екипа, предизвикателствата пред екипа и други.  

Нашите програми следват систематичен подход,  включващ различни мероприятия като тренинги екипна ефективност, тренинги за управление на времето, мотивационни тренинги, екипни коучинг сесии, уъркшопи и други, които помагат за изграждането на високоефективни екипи.

В случай че се интересувате от вътрешно-фирмена програма за развитие на високоефективен екип

Ползи за бизнеса от програмите за развитие на високоефективни екипи:

Повишаване на екипните резултати.

Изграждане на сплотен екип.

Разгръщане скрития потенциал на екипа.

Избягване на деструктивни конфликти е екипа.

Повишаване мотивацията на хората.

Редуциране на грешките в работата.

Минимизиране текучеството на персонал в екипа.

Подобряване на взаимодействието между членовете на екипа.

Повишаване лоялността на служителите към фирмата.

Намаляване стреса в работата на екипа.

Елиминиране на комуникационните проблеми между членовете на екипа.

В случай че се интересувате от вътрешно-фирмена програма за развитие на високоефективен екип

Част от нашите клиенти