Skip links

Кога е най-подходящият момент да се стартира собствен бизнес

Много хора имат идеи и желание за създаване на собствен бизнес, но все отлагат стартирането с аргумента, че моментът не е подходящ. Вследствие на това голям брой възможни начинания не се реализират, защото така и не се появява идеалният момент.  

Стартирането на собствен бизнес е свързано със сериозна промяна в живота на човек. До момента той е работил за някой друг и е имал усещане за сигурност относно доходите си. Когато започне собствен бизнес, вече никой не му гарантира доходи и той трябва да разчита изцяло на себе си.

Именно този страх от неизвестното – „Дали ще успея да се справя?“ – кара много хора да намират безброй причини да отлагат стартирането на собствен бизнес.

Когато човек започва ново начинание, винаги има риск от неуспех. Добрата вест е, че този риск не означава, че неуспехът е гарантиран. Ако последното беше вярно, всички новосъздадени фирми щяха да се провалят по презумпция.

Реалността показва, че голяма част от стартиращите фирми се установяват успешно на пазара, стабилизират своите позиции и постепенно се разширяват. Съществената разлика между хората създали успешни фирми и тези, които все не се решават да направят тази стъпка е в начина на мислене и по-точно в една дума – „дали“.

Мисленето на собствениците на успешените фирми игнорира тази дума. Тяхната мисловна нагласа е „Ще успея да се справя!“.  Благодарение на това те фокусират енергията си в намиране на работещи решения във всяка ситуация и постигат своите успехи. Тези, които имат нагласата „Дали ще успея да се справя?“ насочват мислите си към намиране на аргументи, които ги възпират да започнат и така пропускат своите шансове.

Човек, който иска да създаде собствен бизнес не трябва да се осланя само на желанието си за това. Преди старта е важно да направи задълбочено проучване и анализ относно потенциала за развитие на начинанието. В случай че, анализът покаже, че има добри перспективи, най-добре е да се стартира незабавно, за да се използва благоприятната пазарна ситуация.

Ако обаче предварителните проучвания не дадат оптимистичен резултат, може да се прецени, че начинанието няма шанс и да последва отказ от реализирането му или пък да се отложат нещата за бъдещ момент, когато пазарната ситуация ще е по-добра или пък въпреки всичко да се стартира, с ясното съзнание, че съществува висок риск за неуспех.

Много хора изтъкват ограничения финансов ресурс, като причина за отлагане започването на собствен бизнес. Когато има добри перспективи пред него, този фактор не би трябвало да се разглежда като сериозна пречка. В подобна ситуация са били основателите на някои големи световни корпорации.

Например компании като Apple, Hewlett-Packard и Google са стартирали в гаражите на хората, които са ги създали. Въпреки скромното начало, благодарение на предприемаческия дух на основателите си, те са се превърнали в едни от най-големите световни компании.

Създателите на компании не са позволили да ги спре мисълта, че не разполагат с достатъчно пари. Много от успешните предприемачи казват, че ограничените финанси имат позитивно въздействие, защото стимулират креативното мислене на хората стартиращи собствен бизнес към намиране на още по-добри решения.

Когато човек има добра идея за собствен бизнес, подкрепена с позитивни перспективи за развитие – най-добре е да не се отказва и да не отлага старта. Една мъдра сентенция казва – „Настоящата ни ситуация не определя къде можем да стигнем – тя определя само откъде тръгваме.“