Skip links

Как да избегнем рискoвете от неуспех при стартиране на собствен бизнес – част I

В поредица от две статии в този и следващия брой ще разгледаме въпроса, как да подходим за успешно стартиране на собствен бизнес.
Собственият бизнес е една отлична възможност да постигнем повече успех в живота, да подобрим финансовото си състояние и да реализираме своите мечти. За съжаление статистиките показват, че по-голямата част от новосъздадените фирми прекратяват своята дейност през първите две години от съществуването си. Причините за този висок процент на неуспех често са свързани с липсата на достатъчно задълбочени проучвания, анализи и подготовка преди началото на бизнеса. Затова е изключително важно да се отдели необходимото време и енергия за подготовка, която трябва да се фокусира в следните ключови области:

 • Детайлно запознаване с дейността на бизнеса
 • Продажби и маркетинг
 • Юридически въпроси
 • Финанси
 • Персонал
 • Помещения и оборудване за осъществяване на дейността

Тези ключови области са взаимосвързани подобно на скачени съдове. Всяка от тях оказва влияние на останалите. Затова, след като се събере необходимата информация в отделните области трябва да се сглоби цялостна визия за бъдещия бизнес и на тази основа да се вземе решение за стартирането му.

 

Детайлно запознаване с дейността на бизнеса.

Много хора имат желание да започнат собствен бизнес в сфери, които не познават достатъчно добре. Например човек, ориентиран към здравословния начин на живот иска да открие магазин за био охрани. Неговите задълбочени познания и опит в областта на здравословното хранене не гарантират, че той може да развие успешно свой магазин. Разработването на такъв търговски обект изисква много допълнителни знания свързани с оперирането на бизнеса. Ако потенциалният собственик не си направи труда да проучи тези неща, той би имал висок риск за неуспех. В случай че отдели време и енергия да се запознае, как оперира един магазин за био храни, като необходимо помещение, с каква складова площ трябва да разполага, как се зарежда със стока и други, той би имал ясна картина за механизма му на работа. На тази база може да реши, дали бизнесът е по неговите сили и доколко би искал да се занимава с него. По този начин се елиминира риска на разминатите очаквания, когато човек си е изградил някаква своя представа за бизнеса, а след започването му нещата се оказват много различни.


Продажби и маркетинг.

Тук трябва да се работи в следната последователност:

 • Стъпка 1 – да се дефинира точно какви продукти и/или услуги ще предлага бизнеса към момента на стартирането си.
 • Стъпка 2 – да се определи кои ще са основните конкуренти, с какво новосъздадения бизнес ще ги превъзхожда и в кои области те ще са по-добри. Изясняването на тези неща има пряко отражение върху прогнозните очаквания за обема на продажбите.
 • Стъпка 3 – да се отговори на въпросите:

„Кои са потенциалните клиенти на бизнеса?”
„Как ще привлечем тези клиенти да купуват от нас вместо от конкуренцията?”

 • Стъпка 4 – какви маркетингови инструменти ще се използват за подпомагане на продажбите – например реклама в интернет, промоционални оферти, уникален интериор на търговски обект и други. Маркетинговите инструменти са важен фактор за популяризиране на новосъздадения бизнес и за привличането на клиенти.
 • Стъпка 5 – след като са изяснени нещата по предходните 4 стъпки следва да се направи прогноза за приходите от продажби, които би могъл да реализира бизнеса през първата година. В разчетите за приходите трябва да се избягват оптимистичните очаквания. Вместо това е препоръчително да се следва реалистичния консерватизъм. Например, ако очакванията са, че приходите от продажби през първото полугодие ще са между 3000 лв. и 5000 лв. месечно, по-добре е в разчетите да се заложат 3000 лв. на месец. По този начин бизнесът ще е подготвен за по-трудния вариант. Тази стъпка е изключително важна, защото дава предварителна картина за приходите и представлява база за определяне финансовото състояние на бизнеса през първата му година.

Във втората част на статията, която ще излезе в следващия брой ще се спрем на останалите ключови области при подготовка за стартиране на собствен бизнес.