Skip links

Менторство за бизнес лидери

Съвременните бизнес лидери имат на разположение 3 групи източници, които могат да им бъдат полезни за справяне с предизвикателствата в работата. На първо място това е достъпът до информация в сферата на мениджмънта чрез различни източници като интернет, специализирана литература и т.н. На второ място е участието в групови мероприятия – тренинги, семинари, уъркшопи и други. На трето място е възможността за ползване индивидуална подкрепа чрез коучинг и менторство.

Ако сравним ефективността на различните източници, то тези от третата група, осигуряващи индивидуална подкрепа са най-ползотворни. Това се дължи на факта, че при тях мениджърите ползват помощта на квалифицирани специалисти или експерти, които им помагат да намират нужните решения. 

Каква обаче е разликата между двата метода за индивидуална подкрепа?

Коучингът помага на мениджърите да намират сами решения на своите предизвикателства и да ги реализират на практика. Коучингът не дава готови отговори или предложения за решения. Той подкрепя на мениджърите сами да стига до тях. За да има ефект, коучингът трябва да се провежда от сертифициран професионалист (Коуч) който е преминал специализирано обучение за това. 

Менторството от друга страна е свързано с оказване на индивидуална подкрепа от човек с богат опит – ментор, който помага на мениджъра със своята експертиза, съвети и насоки. Менторът може да бъде както експерт, който се занимава професионално с това, така и човек от обкръжението на мениджъра като например колега с богат опит или ръководител на по-високо ниво. 

Важна разлика между коучинга и менторството е, че при първия метод се работи за определен период, обикновено с продължителност няколко месеца, за постигане на конкретни цели. При втория метод имаме постоянно сътрудничество с ментора – т.е. мениджърът се обръща към него във всички ситуации, когато се нуждае от помощ под формата на съвет или насока.

Дали менторството е по-добър метод от коучинга? 

Трудно може да се даде еднозначен отговор на този въпрос. Менторството има както предимства, така и недостатъци. Преимуществата са, че мениджърът винаги може да разчита на своя ментор, както и че ще получи веднага необходимите отговори и напътствия. Недостатъците на метода са, че винаги има риск менторът да не даде най-подходящият съвет. Друга негативна страна е, че мениджърът може да се развие зависимост от ментора, като се търси неговата помощ твърде често.

Най-добрият вариант за един мениджър е да избере методът, с който се чувства най-комфортно. Ако предпочита да получава готови съвети – това е менторството. Ако иска да развие умения за самостоятелно намиране на необходимите решения – то подходящият метод е коучинга. Практиката показва, че много мениджъри ползват паралелно и двата метода, което им дава възможност да се възползват от позитивите на всеки от тях.