Skip links

Личният пример трябва да бъде неразделна част от поведението на мениджърите

В съвременния бизнес все повече се акцентира върху концепцията, че мениджърите трябва да се проявяват като лидери. Това произтича от факта, че лидерите вдъхновяват и увличат хората да дават най-доброто от себе си на работното място, за разлика от традиционните мениджъри, които управляват въз основа на административна власт.

В резултат на това хората, ръководени от последните обикновено работят със значително по-ниска ефективност и мотивация.

Едно от лидерските качества, които въздействат най-силно на служителите е личния пример. Когато един мениджър иска хората му да правят или да не правят опредени неща, на първо място той  самият трябва да е пример за това. В случай, че той изисква от екипа си неща, които самият той не е склонен да прави, това обикновено не носи желаните резултати.

Да вземем един пример – мениджър на екип отчита, че хората често закъсняват за началото на работния ден. Той решава да спре това, като поставя изискване пред екипа си, че всички трябва да са на работните си места най-късно в 09.00 ч.

Хората се ангажират, че ще започнат да спазват точно началото на работния ден и започват да идват навреме. На служителите обаче им прави впечатление, че техния мениджър обикновено идва на работа между 9.10 и 9.20 ч., при положение че работното време важи и за него.

Така той самият нарушава правилото, което иска другите да спазват. Вследствие на това, хората бързо се демотивират да идват навреме и след 2 – 3 седмици, отново започват да закъсняват. Ако обаче в същата ситуация мениджърът вместо да закъснява идва в 8.45 ч., то служителите не само ще спазват работното време, но и ще се чувстват отговорни и съпричастни за това.

Мениджърите трябва да се стремят да бъдат образец пред хората си във всяко едно отношение, като качество на изпълнение на работата, спазване на срокове, изпълнение на поети обещания, спазване на работното време, поемане на отговорности и т.н.

Личният пример на мениджърите вдъхновява и ангажира служителите да го следват.  Един от най-великите лидери на 20-ти век Махатма Ганди е казал: „На първо място ти трябва да си пример за промяната, която изискваш от другите.“