Skip links

Защо мениджърите трябва да отделят време за обмисляне и анализ

Хората на ръководни позиции обикновено са изключително ангажирани. Програмата им често е запълнена седмици напред. Ежедневно им се налага да провеждат различни срещи, телефонни разговори, да пишат мейли, да реагират на нови ситуации и т.н. Дните им са толкова натоварени, че често им се налага да остават след края на работния ден. Вследствие на това много мениджъри влизат в релсите на оперативно-реактивния подход, който включва фокусиране единствено върху оперативно изпълнението на ежедневните задачи и реагиране на непредвидени нововъзникващи  неща.

Всичко това е важно за работата, но не е достатъчно. Един мениджър трябва регулярно да отделя време и за самостоятелно обмисляне и анализ на нещата в неговата работа и екипа му. Колкото по-високо е нивото в йерархията, толкова повече време трябва да се отделя за мислене. 

Процесът на обмисляне и анализ при мениджърите има за цел постоянно търсене на начини за оптимизиране и подобряване нещата в работата. Един успешен бизнес няма горна граница на постиженията. Той е динамична, постоянно развиваща се система, която непрекъснато въвежда нови продукти, управленски подходи, продажбени системи, мотивационни методи, организационни решения и други.

Всяко от тези неща първо възниква като идея в ума на някого, след което той формулира стъпките за осъществяването ѝ под формата на план. Дотук всичко е на ниво мислене. Едва след като нещата са ясно конкретизирани на това ниво, могат да последват физически действия за материализиране на идеята.  Ето защо обмислянето и анализа са така важни за хората на ръководни позиции.

Има някои правила, които е важно мениджърите да следват, за да постигат възможно най-добри резултати в своята мисловна работа:

  • На първо място трябва да се създаде навик това да е регулярна дейност с честота поне веднъж седмично в продължение на един час. Така се създават устойчиви навици за редовно обмисляне, което гарантира, че важните неща винаги ще бъдат на фокус.
  • На второ място мениджърът трябва да обмисля нещата в спокойна обстановка, без да го безпокоят други хора, телефонни позвънявания, външни шумове или да се изкушава да чете новополучени мейли в електронната си поща. Това е критично важно, защото всяко прекъсване на мисловния процес, разконцентрира и понижава ефективността му.
  • На трето място по време на мисловния процес е важно да се водят записки, да се рисуват и схематизират новите идеи, защото така се разгръща креативната страна на ума и паралелно с това се елиминира възможността да се забравят някои неща.
  • На четвърто място много полезен инструмент по време на обмисляне е самостоятелното задаване на въпроси. Тези въпроси могат да бъдат най-различни, в зависимост от работата на мениджъра и проблематиките, с които се сблъсква, като например: „Какво мога да направя, за да повиша мотивацията на хората?“, „Какво ни пречи да постигаме целите си?“, „Как можем да подобрим комуникацията в екипа?“ и т.н.. Подобни въпроси стимулират активно мислене за намиране на съответните решения.
  • На пето място всяко обмисляне трябва да приключва с планиране на конкретни действия за практическо реализиране на генерираните идеи, защото само тогава  този процес има смисъл. 

Следването на горните правила осигурява най-висока продуктивност на мисловния процес, което от своя страна води до намиране на качествени идеи и решения.

Всеки мениджър, който направи регулярното обмисляне и анализ неразделна част от своята работа ще постига значително повече професионални успехи.  Той ще може да идентифицира и разрешава проблемите още в техния зародиш, което ще му спестява много време и усилия.

Също така ще генерира креативни  идеи, които ще откриват нови възможности. И не на последно място екипът му ще работи в много по-спокойна среда, което автоматично ще намали стреса и натоварването, както за служителите, така и за мениджъра.