Skip links

Мениджмънт

Определянето на цели – ключов фактор за успешното развитие на фирмите от малкия и средния бизнес

Целите задават фокус в бизнеса, като насочват развитието му в конкретна посока за постигане на предварително зададени резултати. Практиката показва,