Skip links

Планирането – ключов фактор за управление растежа на малките и средните фирми

Растежът на бизнеса e основна цел на всички собственици на малки и средни фирми.  Няма нищо по-хубаво от това нещата да се развиват градивно, оборотите да се увеличават, печалбите да растат и бизнесът да заема все по-силни позиции на пазара. За съжаление много мениджъри на малки и средни фирми не отчитат факта, че растежът е нож с две остриета. Той може да доведе, както до разрастване на фирмата, така и до срив.  Историята на частния бизнес у нас познава много случаи, когато растежът се е оказвал пагубен за фирмите поради липса на правилен подход в практическото му реализиране.  Затова е много важно да има целенасочено управление растежа на бизнеса.

Средните и малките фирми  могат да постигат растеж на бизнеса по различни начини, като например:

  • Увеличаване обемите на продажби на съществуващите продукти или услуги, предлагани от фирмата. Това може да стане, както на съществуващите пазари, така и чрез навлизане на нови пазари.Например регионален производител на дребни сладки сключва договор с търговец на едро на хранителни стоки, който има дистрибуторска мрежа в други части на страната. Новият партньор започва да поръчва регулярно сериозни обеми продукция, което води до разрастване на бизнеса.
  • Затваряне на цикъла –  в този случай се стартират нови дейности с цел добавяне на допълнителни продукти и услуги, свързани с предлаганите от фирмата до момента. Целта е фирмата да предлага комплексни решения на клиентите.Например фирма за PVC дограми включва в продуктовата си гама услуги по измазване и боядисване, след монтажа на новите прозорци. По този начин тя затваря цикъла благодарение, на което клиентите получават пълен пакет услуги при смяна на дограми. В резултат на допълнителните услуги, фирмата увеличава си от новите поръчки на клиенти.
  • Стартиране на нова дейност, която не е пряко свързана с настоящия бизнес. Това най-често е перспективна идея с добър потенциал за успех. Например собственик на квартален магазин за риболовни принадлежности решава да открие в същия квартал магазин за био храни. Той е преценил, че това е перспективно, тъй като най-близкият подобен магазин се намира на няколко километра, а в квартала живеят много млади семейства, които са ориентирани към здравословните храни. Вследствие на това бизнесът му се разраства чрез нова дейност, която е съвсем различна от настоящата.

Независимо какъв е пътят на растежа на бизнеса – първото правило е той да бъде добре планиран. Това осигурява последващото ефективно управление на процеса. Във всеки от горните примери на растеж, нещата могат да имат негативен ефект за бизнеса, ако не се осъществяват по предварително разработен план.

В много случаи, когато се появят възможности за разрастване на бизнеса мениджърите на малки и средни фирми са склонни да вземат емоционални решения. Като резултат те често ограничават визията си до представа за безпрепятствено осъществяване на новите начинания.  Това води до пренебрегване на важни неща, като предварително проучване на пазара и конкуренцията, финансов анализ на инвестицията, прогнозиране потенциала за продажби,  оценка на рисковете и други. Практиката показва, че недооценяването, дори само на един подобен фактор, може да бъде критично за бизнеса. Затова правилният подход за реализиране на нови бизнес идеи за разширяване на дейността е това да става на базата на предварително разработен бизнес план. Когато е добре формулиран бизнес планът се явява ключов инструмент за реализиране на целевите резултати.

По време на разработването на един бизнес план се оценява, доколко целевата идея е перспективна и реалистична в действителност. Ако се окаже, че новото начинание е твърде рисковано или ще има ниска възвръщаемост или е свързано с твърде големи разходи, които ще затруднят настоящата дейност, ще бъде по-добре за фирмата да се откаже от реализирането му. 

Разработването на бизнес план е важно да следва консервативния подход. При прогнозиране на продажбите, те трябва да се заложат с известен процент под реалните очаквания. Например ако се смята, че е реалистично на месец да има по 100 продажби, в плана е по-добре да се заложат 80. Същото важи и за разходите. В случай че прогнозната инвестиция е 35 000 лв., сумата която се планира може да бъде 40 000 лв. Това е в сила и за планирането на нещата във времето – ако се предвижда, че за подготовка старта на дадена нова дейност ще са необходими два месеца, по-добре е да се заложи тримесечен период. Залагането на резерви в плана помага на фирмата да се предпази от повечето непредвидени неща, които могат да възникнат по време на практическото му реализиране.

Всяко ново начинание в малкия и средния бизнес има за цел да реализира конкретна възможност за растеж. Когато нещата са добре планирани, това води бизнеса нагоре. Ако обаче се работи без конкретен план – това създава сериозен риск за неуспех. Затова базовото правилото на растежа е – първо бизнес план, който показва убедително, че е перспективно да се реализира идеята и едва след това действия!